11 nov 2015

Bijeenkomst pensioenaftopping

DOMUS MEDICA, UTRECHT

Bijeenkomst pensioenaftopping 11 november: meld u nu aan!

Massaal liet u uw stem horen via onze online handtekeningenactie, waarvoor veel dank! Het heeft helaas nog niet geleid tot een andere opstelling van de NVZ en dus is het zaak om nu door te pakken. We roepen u daarom op massaal aanwezig te zijn bij onze ‘Actiebijeenkomst pensioenaftopping’ op 11 november. Op die avond willen we samen met u belangrijke besluiten nemen over het ‘plan van aanpak’ richting de NVZ én uw eigen raad van bestuur. Zorg dus dat u erbij bent en schrijf u nu in.
 
Zoals we vorige week al lieten weten, heeft de NVZ op 28 oktober aangegeven medisch specialisten voor 53% te willen compenseren bij de pensioenaftopping. Een bod dat wij, en ook u, veel te mager vinden: we willen een volledige en structurele teruggave van het werkgeversdeel van de pensioenpremie.
Om dat te bereiken, zal de druk verder moeten worden opgevoerd. Om goed te inventariseren wat de mogelijkheden zijn en wat het beste past bij uw ziekenhuis, is het belangrijk dat medisch specialisten uit alle ziekenhuizen vertegenwoordigd zijn op 11 november. We vertrouwen op een hoge opkomst!
 
Datum en locatie
De bijeenkomst vindt plaats op 11 november in de Domus Medica, Mercatorlaan 1200 in Utrecht. Vanaf 18.45 uur bent u welkom voor een broodje; de bijeenkomst zelf start om 19.15 uur.
 
Programma

18.45 uur: inloop met een broodje

19.15 uur: welkom door Léon Winkel, vicevoorzitter Raad Beroepsbelangen bij de Federatie Medisch Specialisten

19.25 uur: stand van zaken: toelichting door onderhandelaars Rob Koster en Jan Willem Le Febre

(uiterlijk) 21.00 uur: sluiting

 

Meer weten? Kijk op www.demedischspecialist.nl/pensioen of op de pensioenpagina van de LAD.