27 jun 2017

Bijeenkomst COC-besturen: Meer dan de som der delen

Domus Medica, Utrecht

Een Centrale Opleidingscommissie (COC) is meer dan een verzameling opleiders. Om als COC je rol te kunnen pakken is saamhorigheid van groot belang. Maar hoe bereik je dit? Tijdens deze bijeenkomst passeren verschillende good practices de revue, die hebben bijgedragen aan meer gezamenlijkheid binnen de COC.

Waar en wanneer:

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 27 juni, van 18.30 tot 21.00 uur in de Domus Medica in Utrecht.

Programma:

Op het programma staan 4 sprekers:

  • Milou Silkens (promovenda bij de onderzoeksgroep Professional Performance in het AMC) licht de rol van de professionele context toe in het verklaren van goed functionerende COC’s.
  • Marjan Verbart (Bedrijfskundig manager Noordwest Academie) vertelt hoe hun Handboek Opleidingsfonds transparantie biedt in geldstromen en verantwoordelijkheden en welke positieve effecten dit op de COC heeft.

    Pauze en buffet
     
  • Nico Hartwig (Kinderarts en voorzitter COC St. Franciscus Gasthuis) spreekt over de transitie van zijn COC van klassiek vergaderinstrument naar een verbeteringsgerichte groep met een open cultuur.
  • Ben Tomlow (Chef de Clinique longziekten Isala Zwolle), deelt vanuit zijn eigen ervaring als aios in onder meer het VUmc en als voormalig bestuurslid De Jonge Specialist, good practices over de positieve rol die aios kunnen spelen in de saamhorigheid binnen een COC.

Doelgroep:

De bijeenkomst is bedoeld voor COC-besturen. U wordt van harte uitgenodigd om een aios mee te nemen.

Aanmelden:

U kunt zich aanmelden via deze link.