Onderwerp:

Taakherschikking

Taakherschikking is het structureel herverdelen van taken inclusief verantwoordelijkheden tussen verschillende beroepen. Met ingang van 2015 hebben de Physician Assistant en de Verpleegkundig Specialist, de SEH-arts en de Klinisch Technoloog de mogelijkheid om zelfstandig zorg te registeren en declareren. Dat betekent dat de positie van deze nieuwe beroepsgroepen binnen de instelling verandert, en uiteraard daarmee ook de samenwerking met de medisch specialisten. Medisch specialisten moeten goed geïnformeerd zijn over de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van deze nieuwe beroepsbeoefenaren. 

De Federatie Medisch Specialisten speelt hierin een belangrijke rol, met name ook bij de samenwerking met andere beroepsgroepen waar taakherschikking een belangrijk onderwerp is. Onder de Raad Kwaliteit is daarom de Werkgroep Implementatie Taakherschikking opgericht. De Werkgroep ontwikkelt informatie en praktische handreikingen om taakherschikking binnen maatschappen en vakgroepen op een goede manier te borgen. 

Handreiking

De wetenschappelijke verenigingen zijn nauw betrokken geweest bij het opstellen van de KNMG Handreiking Implementatie Taakherschikking. Dit is een stappenplan om taakherschikking naar Physician Assistants (PA) en Verpleegkundig Specialisten (VS) binnen de beroepsuitoefening mogelijk te maken. Het doel van de handreiking is om ervoor te zorgen dat alle beroepsbeoefenaren die betrokken zijn bij taakherschikking, gezamenlijk tot een regeling komen over de handelingen die binnen het wettelijk kader vallen. De Handreiking is aangevuld op elementen rond kwaliteit van zorg en de opleiding van aios door een werkgroep met vertegenwoordigers van een aantal wetenschappelijke verenigingen.

Symposium

Taakherschikking leidt tot een verbetering van de kwaliteit van zorg. Daarover waren de nagenoeg 400 deelnemers aan het Symposium Taakherschikking het eens. Of het overdragen van taken van medisch specialisten aan verpleegkundig specialisten (VS) en physician assistants (PA) de zorg ook goedkoper maakt, daarover waren de meningen verdeeld. Het symposium vond plaats op donderdag 1 oktober 2015 in Utrecht en werd georganiseerd door de Federatie Medisch Specialisten, de beroepsvereniging voor verpleegkundig specialisten V&VN VS en de beroepsvereniging voor physician assistants NAPA. Ga naar de speciale pagina over dit symposium met een verslag, de presentaties en documenten.