Onderwerp:

Samen beslissen

Artsen en patiënten hebben beiden voordeel bij het Samen Beslissen over de meest geschikte behandeling van de patiënt. Samen beslissen leidt tot verstandige keuzes, patiënten zijn vaker tevreden en houden zich beter aan behandelvoorschriften. Een gezamenlijk besluit draagt bovendien bij aan doelmatig gebruik van zorg. Patiënten kunnen immers ook kiezen voor alternatieve en/of goedkopere behandelopties en sommigen zien af van diagnostiek of behandeling. De Federatie werkt samen met Patiëntenfederatie Nederland actief samen op het gebied van Samen Beslissen. Ze stellen zich ten doel om Samen Beslissen in elke spreekkamer te stimuleren en ondersteunen patiënten en artsen bij het verbeteren van de wederzijdse communicatie.

Campagne

De meeste patiënten willen samen met hun arts beslissen over de behandeling, zo blijkt uit internationaal en landelijk onderzoek. Uit een peiling van Patiëntenfederatie uit 2014 blijkt dat 70% van de deelnemers dit altijd wil en 28% soms. De peiling wordt in het najaar 2016 opnieuw uitgevoerd. Ook dokters vinden het belangrijk om samen met hun patiënt over de behandeling te beslissen. Desondanks blijkt het in de praktijk nog lastig om samen de dialoog aan te gaan. Om de aandacht voor Samen Beslissen bij medisch specialisten én patiënten nog verder te vergroten, is de Federatie en Patiëntenfederatie samen met de NVZ en NFU op 4 oktober 2016 de campagne gestart ‘Betere zorg begint met een goed gesprek’. Onderdeel van deze campagne is artsen en patiënten op relevante plekken in het ziekenhuis bewust te maken van Samen Beslissen. Daarnaast biedt de campagne voor artsen en patiënten informatie en hulpmiddelen en veel praktijkvoorbeelden die hen kunnen ondersteunen bij het samen beslissen via de campagnewebsite www.begineengoedgesprek.nl.