Onderwerp:

Samen beslissen

Artsen en patiënten hebben beiden voordeel bij het Samen Beslissen over de meest geschikte behandeling van de patiënt. Samen beslissen leidt tot verstandige keuzes, patiënten zijn vaker tevreden en houden zich beter aan behandelvoorschriften. Een gezamenlijk besluit draagt bovendien bij aan doelmatig gebruik van zorg. Patiënten kunnen immers ook kiezen voor alternatieve en/of goedkopere behandelopties en sommigen zien af van diagnostiek of behandeling. De Federatie werkt samen met Patiëntenfederatie Nederland actief samen op het gebied van Samen Beslissen. Ze stellen zich ten doel om Samen Beslissen in elke spreekkamer te stimuleren en ondersteunen patiënten en artsen bij het verbeteren van de wederzijdse communicatie.

Campagne

De meeste patiënten willen samen met hun arts beslissen over de behandeling, zo blijkt uit internationaal en landelijk onderzoek. Uit een peiling van Patiëntenfederatie uit 2014 blijkt dat 70% van de deelnemers dit altijd wil en 28% soms. De peiling wordt in het najaar 2016 opnieuw uitgevoerd. Ook dokters vinden het belangrijk om samen met hun patiënt over de behandeling te beslissen. Desondanks blijkt het in de praktijk nog lastig om samen de dialoog aan te gaan. Om de aandacht voor Samen Beslissen bij medisch specialisten én patiënten nog verder te vergroten, is de Federatie en Patiëntenfederatie samen met de NVZ en NFU op 4 oktober 2016 de campagne gestart ‘Betere zorg begint met een goed gesprek’. Onderdeel van deze campagne is artsen en patiënten op relevante plekken in het ziekenhuis bewust te maken van Samen Beslissen. Daarnaast biedt de campagne voor artsen en patiënten informatie en hulpmiddelen en veel praktijkvoorbeelden die hen kunnen ondersteunen bij het samen beslissen via de campagnewebsite www.begineengoedgesprek.nl.

Hulpmiddelen bij het gesprek

Om artsen en patiënten te ondersteunen bij het voeren van een goed gesprek over de behandelmogelijkheden kunnen de volgende middelen helpen:

 

Consultkaarten

In het verlengde van de verstandige keuzes ontwikkelen de Federatie en Patiëntenfederatie de zogenoemde Consultkaarten (ook wel bekend als option grids) Dit zijn beknopte keuzehulpen die direct inzicht geven in de opties bij een specifieke aandoening en de meest belangrijke vragen van patiënten daarbij. Inmiddels zijn er 24 in de maak. De eerste 6 komen in het najaar van 2016 uit.

 

Medische informatie via thuisarts.nl

Samen met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) werken de Federatie en Patiëntenfederatie Nederland aan patiëntgerichte informatie over 30 veelvoorkomende aandoeningen in de tweedelijnszorg. Begrijpelijk en toegankelijke medische informatie is immers een randvoorwaarde voor samen beslissen. De 2e lijns patiënteninformatie wordt ontsloten via Thuisarts.nl: een bekende en betrouwbare bron.

 

Verstandige Keuzes

Verstandige Keuzes zijn evidence based-aanbevelingen over onderzoek- en behandelmogelijkheden die het beste passen in een individuele situatie. Deze inzichten helpen artsen en patiënten zicht te krijgen op de mogelijkheden en op basis daarvan te beslissen. Inmiddels hebben elf wetenschappelijke verenigingen Verstandige Keuzes gepubliceerd over de meest voorkomende medische problemen.

 

Trainingsmateriaal Samen Beslissen

Samen met de Patiëntenfederatie heeft de Federatie drie films ontwikkeld voor workshops, opleiding of presentaties. De films gaan in op welke overtuigingen, angsten, wensen en ideeën patiënten en artsen hebben die in de weg kunnen staat van een goed gesprek. De films geven stof tot nadenken en zijn een goed startpunt voor discussie.

 

De 3 goede vragen

Vorig jaar stelden Patiëntenfederatie en de Federatie naar buitenlands voorbeeld 3 goede vragen op: Wat zijn mijn mogelijkheden, wat zijn daarvan de voor- en nadelen en wat betekent dat voor mij persoonlijk? Deze vragen zijn voor artsen en patiënten een steun in de rug om het gesprek op gang te brengen en te verbeteren. Uit onderzoek van het Radboud UMC blijkt dat patiënten enthousiast zijn over de methode. Deze aanpak wordt nu landelijk uitgerold.