Wet- en regelgeving

Er zijn veel wetten en regels die de medisch specialistische zorg raken. De Federatie volgt de ontwikkelingen in wet- en regelgeving op de voet.

Het gaat dan om ontwikkelingen in onder andere de Wet BIG, de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi), de Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet op de winstuitkering en de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Heeft u een vraag over wet- en regelgeving? Dan kunt u terecht bij ons Kennis- en dienstverleningscentrum. Op de website van de KNMG vindt u meer informatie over de Wet BIG en Gedragsregels voor artsen.  

Wetgeving zelfstandigen (zzp'ers)

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is bezig met de uitwerking van de regeringsplannen over werken als zelfstandige en het aanpassen van de zogenaamde ‘Wet DBA’. De nieuwe regelgeving moet enerzijds (de inhuurder van) zzp’ers zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid voorkomen. 

Er zijn veel wetten en regels die de medisch specialistische zorg raken. De Federatie volgt de ontwikkelingen in wet- en regelgeving op de voet. 

Het gaat dan om ontwikkelingen in onder andere de Wet BIG, de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi), de Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet op de winstuitkering en de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Heeft u een vraag over wet- en regelgeving? Dan kunt u terecht bij ons Kennis- en dienstverleningscentrum. Op de website van de KNMG vindt u meer informatie over de Wet BIG en Gedragsregels voor artsen.   

Wetgeving zelfstandigen (zzp'ers)

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is bezig met de uitwerking van de regeringsplannen over werken als zelfstandige en het aanpassen van de zogenaamde ‘Wet DBA’. De nieuwe regelgeving moet enerzijds (de inhuurder van) zzp’ers zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid voorkomen. 

In de zorg zijn zzp’ers belangrijk om de continuïteit en kwaliteit van zorg te waarborgen. Ze vervullen een smeeroliefunctie op het moment dat aanvullende of vervangende capaciteit nodig is. De Federatie Medisch Specialisten is samen met andere branche- en beroepsorganisaties van onder meer tandartsen en huisartsen bezorgd dat deze smeeroliefunctie onder druk komt te staan als er nieuwe regelgeving komt. 

We blijven daarom in gesprekken met de ministeries van SZW en VWS en politiek onze gezamenlijke uitgangspunten onder de aandacht brengen:

  • zzp’ers zijn essentieel voor de continuïteit en kwaliteit van zorg. Ze vervullen een smeeroliefunctie op het moment dat aanvullende of vervangende capaciteit nodig is;
  • zet daarom het belang van de patiënt voorop in de duur van de opdracht;
  • zorg dat de nieuwe regelgeving aansluit bij specifieke wetgeving die in de zorg geldt; 
  • voorkom extra administratielast.

Tenminste tot 1 oktober 2021 geldt dat de Wet DBA niet wordt gehandhaafd ten aanzien van opdrachtgevers. 

Voor nu adviseren wij: 

  • voor zuivere waarnemingen gebruik te blijven maken van de door de Belastingdienst goedgekeurde model waarneemovereenkomsten (zie documenten); 
  • voor andere zzp-contracten de site van de Belastingdienst te blijven raadplegen onder de zoektermen algemene modelovereenkomst.

In een sterk geprotocolleerde werkomgeving als binnen zorginstellingen is al snel sprake van een dienstverband. Als uw werksituatie evident niet past bij een van de beschikbare modelovereenkomsten, adviseren wij te kiezen voor een arbeidsovereenkomst op basis van de AMS. Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw fiscalist of met ons Kennis- en dienstverleningscentrum