Onderwerp:

Wet- en regelgeving

De Raad Beroepsbelangen volgt ontwikkelingen in wet- en regelgeving die de medisch specialistische zorg raken op de voet. Binnen de Raad Beroepsbelangen is hiervoor de Commissie Wet- en Regelgeving opgericht. 
Op de gebieden van wetgeving gaat het dan met name om ontwikkelingen in de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi), de Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet op de winstuitkering en de Wet Normering Topinkomens (WNT).