Onderwerp:

SKMS

De Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) is opgericht om de structurele financiering van het kwaliteitsbeleid te beheren. Sinds 2009 wordt in het medisch-specialistisch uurtarief een vast bedrag per gewerkt uur gereserveerd voor de bevordering van het kwaliteitsbeleid van de medisch specialisten. Ook wel kwaliteitsgelden medisch specialisten genoemd. Eens per jaar wordt via de premiegelden van zorgverzekeraars deze gelden gereserveerd en jaarlijks aan de Stichting Kwaliteitsgelden overgemaakt. 

Exclusief voor de wetenschappelijke verenigingen

De kwaliteitsgelden worden beschikbaar gesteld aan de (erkende) wetenschappelijke verenigingen en de Federatie Medisch Specialisten voor het ontwikkelen, onderhouden en implementeren van het kwaliteitsbeleid van medisch specialisten. Projectvoorstellen worden door SKMS beoordeeld aan de hand van vastgelegde criteria. Kwaliteitsprojecten dienen nauw aan te sluiten op de dagelijkse praktijk van medisch specialisten waarin samenwerking, verantwoordelijkheid, en transparantie centraal staan. Projecten hebben een maximale doorlooptijd van twee jaar.

Wetenschappelijke verenigingen kunnen inloggen in het SKMS-portaal

Meer weten?