Lopend onderzoek en onderzoek in opzet

Op deze pagina bieden wij een overzicht van lopend onderzoek en onderzoek in opzet. Dit overzicht is aanvullend op bestaande onderzoeksbronnen zoals Health RI, het Netherlands Trial Register en ZonMW. Onderstaand overzicht bevat de onderzoeken die tot en met 24 mei 2020 via dit formulier zijn ingediend. Indien u meer over een onderzoek wilt weten, dan kunt u contact met ons opnemen via a.vanderhout@kennisinstituut.nl

Download het overzicht

Input geven

Mist u een onderzoek of heeft u suggesties? Laat het ons weten via onderstaand formulier. Wij vragen u dit bij voorkeur in het Nederlands in te vullen.

Vul het formulier in

Als u ondersteuning nodig heeft, kunt u dit in het formulier ook aangeven. Bijvoorbeeld als u op zoek bent naar bepaalde methodologische expertise of een samenwerkingsverband. 

Wetenschapscommissie

Binnen de Federatie Medisch Specialisten is op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) een multidisciplinaire Wetenschapscommissie COVID-19 opgericht. De commissie coördineert de verschillende onderzoeken die in Nederland zijn opgezet rondom de diagnostiek en behandeling van COVID-19. Het doel is om onderzoekers te ondersteunen, kennis goed en snel uit te wisselen, en samenwerkingsverbanden makkelijk op te zetten. Vooralsnog bestaat de commissie naast internisten uit ziekenhuisapothekers, longartsen, radiologen en medisch microbiologen. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten ondersteunt de nieuwe commissie. 

Subsidiemogelijkheden

Vanuit ZonMw zijn de eerste onderzoeken gehonoreerd binnen de subsidieregeling COVID-19. Naast de al verstrekte incidentele subsidies zijn er meer subsidiemogelijkheden. ZonMw is gestart met het onderzoeksprogramma COVID-19. Dit programma is gericht op voorkomen of verminderen van negatieve effecten van de COVID-19 pandemie, bestrijden van de pandemie en de maatschappelijke dynamiek als gevolg van de pandemie.