Onderwerp:

Administratielast

De Federatie heeft, mede dankzij de vele inspanningen van medisch specialisten en wetenschappelijke verenigingen in het kader van (Ont)Regel de Zorg, het dossier administratielast hoog op alle agenda's gekregen. Met één krachtig geluid heeft de Federatie in media en politiek, de druk opgevoerd, zoals met de muzikale actie van rapper Lange Frans en zijn kno-arts Dennis Kox. Daarnaast hebben medisch specialisten de zaken waar zij zelf invloed op hebben en die onnodige administratielast veroorzaken, onder de loep genomen.

Lees meer op en volg de actuele ontwikkelingen via www.laatdoktersdokteren.nl 

 

 

 

Om de problematiek in kaart te brengen, heeft de Federatie samen met de VvAA in het kader van (Ont)Regel de Zorg in 2017 een onderzoek gedaan naar de administratieve lasten bij medisch specialisten. Ruim 3000 medisch specialisten en aios hebben aan dit onderzoek deelgenomen. De resultaten van dit onderzoek zijn opzienbarend en geven concreet inzicht in de tijd die administratie de artsen kost, de oorzaken van de administratielast, de meest onzinnige administratieve handelingen en de oplossingen die de artsen zien.

(Ont)Regel de Zorg is een initiatief van VvAA en Het Roer moet om (HRMO). Inmiddels heeft het ministerie van VWS deze term geadopteerd en haar actieplannen regeldruk omgedoopt tot actieplannen (Ont)Regel de Zorg.