Onderwerp:

Administratielast

Administratielast bij medisch specialisten

De medisch-specialistische zorg kampt al jaren met een steeds toenemende administratielast. Het debat over dit groeiende probleem roept veel emotie op in de gehele zorgsector en ook onder medisch specialisten en artsen in opleiding. Administratieve handelingen kosten te veel tijd en dit gaat ten koste van de tijd voor de patiënt.

Onderzoek

Om de problematiek in kaart te brengen waarmee gericht oplossingen kunnen worden uitgewerkt, heeft de Federatie Medisch Specialisten samen met de VvAA in het kader van (Ont)Regel de Zorg een onderzoek gedaan naar de administratieve lasten bij medisch specialisten. Ruim 3000 medisch specialisten en aios hebben aan dit onderzoek deelgenomen. De resultaten van dit onderzoek zijn opzienbarend en geven concreet inzicht in de tijd die administratie de artsen kost, de oorzaken van de administratielast, de meest onzinnige administratieve handelingen en de oplossingen die de artsen zien.

 

(Ont)Regel de Zorg

De beweging (Ont)Regel de Zorg is een initiatief van VvAA en Het Roer moet om (HRMO) die zich richt op het terugdringen van (onzinnige) administratie en registratie in de zorg. Zorgbreed, omdat schrappen van regels alleen zinvol is in samenhang en samenwerking met alle beroepsgroepen.

Het onderzoek onder medisch specialisten maakt onderdeel uit van een bredere inventarisatie naar de tijdsbesteding van zorgprofessionals uit zes beroepsgroepen en het deel dat zij hiervan nodig hebben voor administratie. Hiervoor is een speciale denktank voor jonge professionals ingezet. Ook doen zij voorstellen voor de inrichting van een systematiek die professionals helpt bij het bepalen of een administratieve handeling wel of niet zou moet worden gedaan.

Tijdens de werkconferentie (Ont)Regel de Zorg op 18 november zijn alle resultaten gepresenteerd waar ook suggesties voor vervolgacties besproken worden.