Onderwerp:

Administratielast

De Federatie heeft, mede dankzij de vele inspanningen van medisch specialisten en wetenschappelijke verenigingen in het kader van (Ont)Regel de Zorg, het dossier administratielast hoog op alle agenda's gekregen. Met één krachtig geluid heeft de Federatie in media en politiek, de druk opgevoerd, zoals met de muzikale actie van rapper Lange Frans en zijn kno-arts Dennis Kox. Daarnaast hebben medisch specialisten de zaken waar zij zelf invloed op hebben en die onnodige administratielast veroorzaken, onder de loep genomen.

Lees meer op en volg de actuele ontwikkelingen via www.laatdoktersdokteren.nl.