Onderwerp:

Administratielast

De medisch-specialistische zorg kampt al jaren met een steeds toenemende administratielast. Dit groeiende probleem roept veel emotie op in de gehele zorgsector en ook onder medisch specialisten en artsen in opleiding tot specialist (aios). Twee hele werkdagen zijn medisch specialisten bezig met administratie, en zeker de helft wordt als onzinnig ervaren. Er zijn duurzame oplossingen nodig en dat kunnen de medisch specialisten niet alleen. Daar waar dat wel kan, zoals bij visitatie en indicatoren, pakken medisch specialisten dat voortvarend op.

Laat dokters dokteren

De Federatie van Medisch Specialisten heeft in samenwerking met (Ont)Regel de Zorg en met de vele inspanningen van medisch specialisten tijdens de schrapsessies in het voorjaar van 2018 het dossier administratielast hoog op alle agenda’s gekregen. Ondanks alle aandacht viert de dagelijkse frustratie op de werkvloer nog steeds hoogtij. En zolang deze bestaat, zal de Federatie de enorme administratielast zichtbaar en voelbaar maken via de politieke tafels, media en eigen (social) media. Zo publiceert de Federatie op www.laatdoktersdokteren.nl regelmatig ingezonden praktijkverhalen van absurde administratielast.

Onderzoek

Om de problematiek in kaart te brengen, heeft de Federatie Medisch Specialisten samen met de VvAA in het kader van (Ont)Regel de Zorg een onderzoek gedaan naar de administratieve lasten bij medisch specialisten. Ruim 3000 medisch specialisten en aios hebben aan dit onderzoek deelgenomen. De resultaten van dit onderzoek zijn opzienbarend en geven concreet inzicht in de tijd die administratie de artsen kost, de oorzaken van de administratielast, de meest onzinnige administratieve handelingen en de oplossingen die de artsen zien.

Het onderzoek is onderdeel van een bredere inventarisatie dat in het kader van (Ont)Regel de Zorg is uitgevoerd naar de tijdsbesteding van zorgprofessionals uit zes beroepsgroepen en het deel dat zij hiervan nodig hebben voor administratie.

 

 

(Ont)Regel de Zorg

(Ont)Regel de Zorg is een initiatief van VvAA en Het Roer moet om (HRMO). Inmiddels heeft het ministerie van VWS deze term geadopteerd en haar actieplannen regeldruk omgedoopt tot actieplannen (Ont)Regel de Zorg.