Eerste ziekenhuizen gestart met TOKIO Traject

22 juni 2017

Als gevolg van de verminderde instroom van aios en de individualisering van de opleidingsduur (beide maatregelen vanuit het Opleidingsakkoord) kunnen er minder aios-uren ingezet worden tijdens de diensten. Tegelijkertijd wordt de hoeveelheid werk niet minder en willen instellingen dezelfde kwaliteit van zorg blijven leveren. Om instellingen te ondersteunen bij dit vraagstuk heeft de Federatie het TOKIO Optimum Traject en Model ontwikkeld.

Het TOKIO Optimum Model is een online rekenmodel dat instellingen helpt om keuzes te maken in het samenstellen van de formatie van een of meerdere afdelingen. De kwaliteitseisen die zij aan de zorg stellen, vormen daarbij het uitgangspunt. Het model vergelijkt verschillende combinaties van in te zetten functionarissen met elkaar, in relatie tot de gestelde kwaliteitseisen en de kosten. Zo kan een onderbouwde keuze gemaakt worden voor een formatiesamenstelling op korte en langere termijn.

Profiel procesbegeleider

Het TOKIO Optimum Model staat niet op zich, maar is een onderdeel van een breder traject: in elf stappen wordt onder andere bepaald aan welke eisen de zorg moet voldoen, welke activiteiten verricht moeten worden en welke functionarissen bevoegd zijn om deze activiteiten te verrichten. Om een TOKIO Traject te doorlopen is deskundige procesbegeleiding noodzakelijk. Hiervoor heeft de Federatie een profielschets opgesteld.

Ondersteuning

De Federatie stelt het TOKIO Optimum Model gedurende de looptijd van project Individualisering  Opleidingsduur (RIO) kostenvrij beschikbaar. Inmiddels hebben al tien ziekenhuizen besloten om gebruik te maken van dit model en traject. De procesbegeleiders die ze hiervoor aangesteld hebben, kunnen op afstand advies krijgen bij het invullen en inzetten van het TOKIO Optimum Model. Ook zal de Federatie bijeenkomsten voor hen organiseren, waar ze kennis en ervaringen kunnen uitwisselen.

Gebruik maken van het TOKIO Optimum Model?

Hoewel de verminderde inzet van aios-uren de aanleiding was voor de ontwikkeling van het TOKIO Optimum model, is het model ook zinvol voor niet-opleidingsziekenhuizen die hun formatie optimaal willen samenstellen.

Ziekenhuizen die gebruik willen maken van het TOKIO Optimum Model, kunnen contact opnemen met dhr. R. (Ramon) van den Berg, projectleider Individualisering Opleidingsduur