Nieuws & Agenda

Chirurg2.jpg

Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen is door het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) namens 12 veldpartijen op 12 januari aangeboden aan Zorginstituut...

Energy drinks

De Nederlandse vereniging voor kindergeneeskunde (NVK) maakt zich grote zorgen over het groeiend gebruik van energiedranken door jongeren.

De regels in de medische beroepsuitoefening voor het drinken van alcohol en het gebruik van psychoactieve middelen zijn opgenomen in...

3goedevragen_voorkinderen

Kinderen en jongeren willen graag samen met hun dokter beslissen over hun behandeling. In de praktijk hebben ze echter vaak...

Persoonsgegevens

KNMG wil zo snel mogelijk een adequate bescherming van persoonlijke en vertrouwelijke gegevens van patiënten in de Wet inlichtingen- en...

Leon Winter afscheid

Léon Winkel neemt afscheid als bestuurslid van de Federatie. Onder zijn leiding verbeterde onder andere de positie van medisch specialisten...