Nieuws & Agenda

coronavirus
3 december 2021

Per maandag 6 december wordt de ic-capaciteit opgeschaald naar 1.250 bedden, meldt het LCPS. Op donderdag 2 december zijn er...

3 december 2021

Deze week kwamen collega’s in de media aan het woord over onder meer de nieuwe omikron-variant, het aantal zwangeren op...

3 december 2021

Op dit moment is er nog steeds sprake van een ernstig tekort aan IL6-remmers (sarilumab en tocilizumab). De ziekenhuizen met...

Ziekenhuisgang met bedden
30 november 2021

De NZa, het RIVM en het LCPS berichten dat de druk op de zorg door COVID-19 verder toeneemt.

30 november 2021

Vanwege de toenemende druk op de ziekenhuisbezetting door COVID-19 zijn de criteria voor overplaatsing van klinische COVID-19 patiënten herzien. Besloten...

29 november 2021

Het Standpunt Vaccinatie COVID-19 rondom zwangerschap en kraambed van de Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) is uitgebreid met...