Nieuws & Agenda

12 mei 2021

Het LCPS publiceert actuele cijfers met betrekking tot COVID-19, waaronder het aantal ziekenhuis- en ic-opnames en het aantal bovenregionale verplaatsingen...

10 mei 2021

Augmented reality, operatierobots met een virtuele simulator en een laagdrempelig kennisspel over kennisdocumenten. Tijdens het Platform Innovatie van de Federatie...

6 mei 2021

Afgelopen week kwamen collega's in de media aan het woord over onder andere de gevolgen van de coronacrisis, zoals de...

Peter Paul van Benthem, voorzitter Federatie Medisch Specialisten
6 mei 2021

De Federatie Medisch Specialisten heeft in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor VWS gepleit voor uitgebreider onderzoek naar de...

5 mei 2021

De Federatie heeft een factsheet gemaakt met voorbeelden en effecten van zorgevaluatie. Met zorgevaluatie (klinisch evaluatieonderzoek naar de effectiviteit van...

3 mei 2021

Op de Federatiewebsite is een nieuwe leidraad gepubliceerd: 'Vervroegd ontslag van COVID-19 patiënten met zuurstofbehoefte naar huis of naar een...