Onze ervaring

Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten (Kennisinstituut) heeft de expertise in huis om u te adviseren en te ondersteunen bij de ontwikkeling en toepassing van kwaliteitsinstrumenten en (geïntegreerd) kwaliteitsbeleid. Daarbij kunt u denken aan richtlijnen, indicatoren, kwaliteitsvisitatie, literatuurreviews en het ontwikkelen van een samenhangend kwaliteitsbeleid. Maar u kunt ook bij ons terecht voor trainingen of coaching op het gebied van ontwikkelen en toepassen van kwaliteitsinstrumenten. Enkele voorbeelden van projecten die wij hebben uitgevoerd, vindt u in het menu aan de linkerkant.

Richtlijnen
Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland gebruiken enige vorm van antistolling voor de behandeling en/of preventie van trombose. Operaties en andere...
Project kwaliteitsvisitaties en normenrapporten
In 2012 heeft de Federatie Medisch Specialisten de Leidraad waarderingssystematiek voor de kwaliteitsvisitaties uitgebracht. Het doel van deze...
Implementatie
Een goede implementatie van medisch-specialistische richtlijnen is ontzettend belangrijk maar blijkt in de praktijk niet altijd eenvoudig. In het...
Kwaliteitsbeleid
De Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) kwam bij het Kennisinstituut met de vraag om ondersteuning bij het opzetten van een gedegen...
Patientenparticipatie
Het samen beslissen door arts en patiënt krijgt de laatste jaren veel aandacht, zowel in de medisch wereld als in de media. Maar het is...
Zorgevaluatie
De groep kwetsbare ouderen in Nederland groeit en niet altijd is even duidelijk voor wie welke behandeling het meest passend is. Om de zorg voor...
Tweedelijns-info-Thuisarts
Met het Jaar van de Transparantie heeft de minister een extra impuls willen geven aan het opstellen van goede patiënteninformatie. In opdracht van...
Kwaliteitsplan-psychiatrie
De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) had behoefte aan een gedegen kwaliteitsplan voor de komende vijf jaar. Hierin moest een...
Internationale richtlijnen
De afgelopen jaren ontwikkelden de wetenschappelijke verenigingen een groot aanbod aan kwalitatief hoogstaande richtlijnen. Het actueel houden kost...