Onze ervaring

Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten (Kennisinstituut) heeft de expertise in huis om u te adviseren en te ondersteunen bij de ontwikkeling en toepassing van kwaliteitsinstrumenten en (geïntegreerd) kwaliteitsbeleid. Daarbij kunt u denken aan richtlijnen, indicatoren, kwaliteitsvisitatie, literatuurreviews en het ontwikkelen van een samenhangend kwaliteitsbeleid. Maar u kunt ook bij ons terecht voor trainingen of coaching op het gebied van ontwikkelen en toepassen van kwaliteitsinstrumenten. Enkele voorbeelden van projecten die wij hebben uitgevoerd, vindt u in het menu aan de linkerkant.

Voor paren met een relatief hoog risico op kinderen met een ernstige erfelijke aandoening zijn er tests beschikbaar om dit te laten...
coronavirus
In maart 2020 kreeg de wereld te maken met de COVID-19 pandemie. De Federatie Medisch Specialisten ontving veel vragen van medisch specialisten en...
Als een jongere met een langdurige zorgbehoefte 18 jaar wordt, verandert er veel. Zo gaat de zorg van kinderarts naar een...
Het vakgebied van de kindergeneeskunde is volop in ontwikkeling maar er zijn nog best veel kennishiaten over behandeling, diagnostiek, nazorg en...
Project kwaliteitsvisitaties en normenrapporten
De adviescommissie kwaliteitsvisitatie van de Federatie Medisch Specialisten heeft in 2020 een toekomstvisie op de kwaliteitsvisitatie...
Bewegen sporten preventie
De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) wilde de bestaande kwaliteitsinstrumenten binnen de sportmedische zorg beter op elkaar afstemmen...
Bezoeker bekijkt Thuisarts.nl
Bij alle medisch-specialistische richtlijnen wordt ook patiënteninformatie ontwikkeld voor Thuisarts.nl. Door patiënten betrouwbare, relevante en...
Patientenparticipatie
Het samen beslissen door arts en patiënt krijgt de laatste jaren veel aandacht, zowel in de medisch wereld als in de media. Maar het is...