Organisatie

De Federatie Medisch Specialisten is er voor en door medisch specialisten. De inbreng van medisch specialisten is essentieel. Dit gebeurt via raden waar medisch specialisten zitting in hebben. Elke medisch specialist in een raad vertegenwoordigt een wetenschappelijke vereniging en dus specialisme. Via deze raden maken de wetenschappelijke verenigingen gezamenlijk beleid over de medisch specialistische zorg. Voor specifieke beleidsonderwerpen zijn diverse commissies en werkgroepen opgericht, die rapporteren aan de raad. Elke raad wordt geleid door een bestuur van de Federatie Medisch Specialisten. Er zijn vier raden:

  • De raad Beroepsbelangen maakt beleid ten behoeve van de positie, organisatie en financiering van medisch specialisten. Positionering, arbeidsvoorwaarden en cao-onderhandelingen, gezond en veilig werken, en registratie en declaratie zijn belangrijke speerpunten.
  • De raad Kwaliteit maakt beleid op het terrein van kwaliteit van de medisch specialistische zorg. Innovatie en zorgevaluatie, een optimale medisch specialistische (vervolg)opleiding, continue na- en bijscholing en continue reflectie op het eigen functioneren zijn de uitgangspunten voor het kwaliteitsbeleid medisch specialisten.
  • De raad Opleiding zet zich in om de kwaliteit van de vervolgopleiding te versterken en ontwikkelt beleid waarmee opleiders ondersteund en gepositioneerd worden.
  • De raad Wetenschap en Innovatie ontwikkelt beleid voor optimaal wetenschappelijk onderzoek, en wil de rol van de medisch specialist als onderzoeker beter vervullen en zichtbaar maken. 

De medisch specialisten in de raden krijgen ondersteuning van het bureau van de Federatie Medisch Specialisten. De medewerkers van het Federatiebureau adviseren bij het ontwikkelen van beleid en ondersteunen bij de uitvoering. De Federatie beschikt daarnaast over een zelfstandig Kennisinstituut dat wetenschappelijke verenigingen adviseert en ondersteunt bij kwaliteitsprojecten. Onder 'Wat doen wij' leest u meer over wat de Federatie nog meer doet voor medisch specialisten.

U kunt de statuten van de Federatie Medisch Specialisten hier raadplegen.