Organisatie

Bestuur en directie

Het bestuur van de Federatie Medisch Specialisten bestaat uit zeven bestuursleden: zes medisch specialisten met ieder hun eigen aandachtsgebied en een algemeen voorzitter. De directie van de Federatie bestaat uit een directeur die verantwoordelijk is voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid dat door het bestuur van de Federatie wordt vormgegeven.

Raden

In de raden maken de wetenschappelijke verenigingen gezamenlijk beleid over de medisch-specialistische zorg. Er zijn vier raden waar vertegenwoordigers van de beroepsgroepen zitting in hebben. De voorzitters van de raden zijn lid van het bestuur.

Algemene Vergadering

De voorzitters van de wetenschappelijke verenigingen vormen de Algemene Vergadering. Zij controleren het bestuur van de Federatie. ​Het bestuur van de Federatie bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter en vertegenwoordiging uit de vier raden: Kwaliteit, Opleiding, Beroepsbelangen en Wetenschap.

Leden Federatie

Deze 32 organisaties vormen samen de Federatie Medisch Specialisten:

Naast de wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten nemen ook onderstaande organisaties deel aan de Federatie Medisch Specialisten. Zij nemen geen deel aan de Raad Beroepsbelangen.

Lidmaatschap individuele medisch specialisten

Medisch specialisten zijn per 1 januari 2015 via het lidmaatschap van hun wetenschappelijke vereniging verbonden met de Federatie Medisch Specialisten. Meer informatie daarover vindt u hier.

Federatiebureau

Het Federatiebureau voert het beleid van de Federatie Medisch Specialisten uit onder leiding van de directie. Bij het bureau werken circa 70 medewerkers op de volgende afdelingen:

Kennisinstituut van Medisch Specialisten

Het Kennisinstituut van Medisch Specialisten adviseert en ondersteunt wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten bij de ontwikkeling en toepassing van kwaliteitsinstrumenten en (geïntegreerd) kwaliteitsbeleid. 

www.kennisinstituut.nl