Niet praktiserend

De Federatie Medisch Specialisten vindt het belangrijk dat ook medisch specialisten die niet (in Nederland) praktiseren, verbonden kunnen blijven. Het gaat om:
- gepensioneerde medisch specialisten die niet praktiseren;
- medisch specialisten die in het buitenland praktiseren bij een niet-Nederlandse organisatie;
- arbeidsongeschikte medisch specialisten.
Zij kunnen verbonden blijven met de Federatie door deel te nemen aan een speciaal opgerichte stichting, SOVAF genaamd: ‘Stichting voormalig seniorleden OMS / voormalig aangeslotenen Federatie Medisch Specialisten’. Voorwaarde is wel dat de medisch specialist geen doorhaling uit het specialisten- dan wel BIG-register heeft gehad vanwege een bevoegdheidsbeperking. 

Deelname SOVAF

Via de stichting SOVAF kunnen de (gewezen) medisch specialisten verbonden blijven met de Federatie en de KNMG en indien van toepassing met de LAD. Vanaf 1 januari 2021 betalen zij €225,21. Zij blijven daarmee verbonden met de KNMG, blijven Medisch Contact en De Medisch Specialist thuis ontvangen, en blijven indien gewenst op de hoogte van het laatste nieuws van de Federatie. Gepensioneerde leden van wetenschappelijke verenigingen die in dienstverband werkzaam waren, kunnen als SOVAF deelnemer gratis seniorlid van de LAD worden. Kijk voor meer informatie over het lidmaatschap van de LAD op www.lad.nl. Medisch specialisten die met pensioen gaan of in het buitenland gaan werken, blijven nog via de wetenschappelijke vereniging bij de Federatie aangesloten tot het eind van het kalenderjaar. Daarna kunnen zij lid worden van stichting SOVAF.

Contact

Heeft u vragen over SOVAF of wilt u een wijziging of opzegging doorgeven? Neem dan contact op met Ledenbeheer via ledenbeheer@demedischspecialist.nl of bel 088 134 41 12. Voor vragen over het lidmaatschap van de LAD kunt u contact opnemen via ledenadministratie@lad.nl, of bel 088 134 41 00. Bent u praktiserend medisch specialist en heeft u vragen over uw lidmaatschap dan kunt u terecht bij uw wetenschappelijke vereniging.