Belangenbehartiging en mediabeleid

De Federatie Medisch Specialisten verenigt 33 wetenschappelijke verenigingen. U betaalt via uw wetenschappelijke vereniging contributie voor de activiteiten van de Federatie. De Federatie zorgt er op haar beurt voor dat alle medisch specialisten verenigd zijn en met één krachtige stem spreken in politiek en samenleving. 23.000 medisch specialisten vormen via de Federatie een sterke organisatie waar het zorgveld niet omheen kan. Hierdoor kunnen wij voor u goede afspraken maken met stakeholders zodat u kunt doen wat u wilt doen: mensen beter maken en de beste zorg ter wereld leveren. Wij lobbyen om afspraken te maken over onder andere:

 • Bekostiging van de medisch specialistische zorg
 • Cao’s en arbeidsvoorwaardenregelingen
 • Terugdringen administratielast
 • Functioneren
 • Patiëntveiligheid
 • Verbeteren communicatie met de patiënt
 • Verbeteren van de kwaliteit van de opleidingen
 • Verdeling van opleidingsplaatsen
 • Stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en innovatie
 • Lokaal invloed van medisch specialist vergroten, bijvoorbeeld via MSB, VMSD en Stafconventen
 • Wet- en regelgeving zoals de Wet BIG
 • Ontwikkeling richtlijnen en protocollen
 • Juiste zorg op de juiste plek via netwerkgeneeskunde

Hoofdlijnenakkoord

De Federatie heeft veel afspraken samen met de overheid, zorgverzekeraars en ziekenhuizen vastgelegd in het Hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg. De grootste opgave is om de kwaliteit van zorg te blijven verbeteren met minder financiële middelen. Voor medisch specialisten werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg is een apart Hoofdlijnenakkoord ggz afgesloten.

Gezamenlijk media- en imagobeleid

De persvoorlichters van de Federatie Medisch Specialisten zijn bereikbaar voor onderwerpen die specialisme overstijgend zijn, maar ook voor onderwerpen die één of meer specialismen raken. Bijvoorbeeld met vragen over onze organisatie, over de kwaliteit van de medisch-specialistische zorg en over de belangen van de medisch-specialistische beroepsgroep. Uiteraard zijn onze persvoorlichters ook bereikbaar voor reacties op actuele kwesties die samenhangen met deze onderwerpen. Heeft u een persvraag? Neem dan contact met ons op.