Voordracht radiologie, interne geneeskunde en cardiologie

Onderzoeksvraag

Is het zinvol om bij onderzoeken met contrastmiddelen vocht toe te dienen?

Onderzoekers

E.C. Nijssen, G.V. van Ommen, R.J. Rennenberg, J.E. Wildberger e.a.

Impact van het onderzoek

Landelijke richtlijnen adviseren vochttoediening bij onderzoeken met contrastmiddelen, om nierschade te voorkomen. Dat is niet zinvol, blijkt uit dit onderzoek. Door deze behandeling af te schaffen, vermindert zowel de beddendruk als de belasting voor patiënten, omdat zij nu niet meer één tot twee dagen hoeven te worden opgenomen in het ziekenhuis. Bovendien worden complicaties door toediening van intraveneus vocht, zoals hartfalen, vermeden. Daarnaast besparen we alleen in Nederland al vijftig tot honderd miljoen euro per jaar aan zorgkosten.

Bekijk de volledige publicatie