Voordracht Maag-, darm- en levergeneeskunde

Onderzoeksvraag 

Wat zijn de effecten van de app MijnIBDcoach op de zorg voor patiënten met de darmaandoening IBD?

Onderzoekers

M.J. de Jong, A.E. van der Meulen-de Jong, A.E.R.C.H. Boonen, M.J. Pierik, e.a.

Impact van het onderzoek

Telemedicine tool MijnIBDcoach zorgt voor betere monitoring van de ziekteactiviteit bij patiënten met de darmaandoening IBD, zo laat het onderzoek zien.  Het inzetten van deze tool leidde tot een significante verlaging van het aantal ziekenhuisopnames (-50%) en benodigde polikliniekbezoeken (-36%) en een verbetering van de therapietrouw. Bovendien leidt het gebruik van de tool tot een besparing van 547 euro per patiënt per jaar. Daarnaast biedt zo’n platform de mogelijkheid om data te verzamelen voor onderzoek en voor registratie van uitkomstmaten voor value based healthcare.

Bekijk de volledige publicatie