28 okt 2016

Symposium Zorgevaluatie

DE EENHOORN, AMERSFOORT

De Federatie Medisch Specialisten lanceert op 28 oktober het Rapport Zorgevaluatie. Graag delen wij de aanbevelingen in dit rapport met u, bijvoorbeeld op het gebied van het prioriteren van onderzoeksvragen, ‘shared savings’ en het opzetten van onderzoeksnetwerken.

Inspirerende sprekers vanuit de politiek, de patiëntenorganisaties en het onderzoeksveld geven elk vanuit hun eigen perspectief hun visie op het thema. Daarbij is er volop de gelegenheid om mee te denken en met elkaar in discussie te gaan. Uw actieve inbreng is zeer welkom.

Voor wie?

Het symposium is relevant voor medisch specialisten, onderzoekers, wetenschappelijke verenigingen, patiëntenverenigingen, beleidsmedewerkers, zorgverzekeraars, en andere partijen die betrokken zijn bij het onderwerp zorgevaluatie.

Meer weten?

Wilt u meer weten over:

  • best practices en leerpunten voor zorgevaluatie?
  • de manier waarop wetenschappelijke verenigingen kennisagenda’s opstellen?
  • de toepassing van onderzoeksresultaten in de praktijk en de rol van wetenschappelijke verenigingen daarin?

Wilt u meediscussiëren over:

  • een duurzame onderzoeksinfrastructuur en “shared savings”? (herinvestering van opbrengsten van doelmatigheidsonderzoek in nieuw onderzoek en in infrastructuur binnen ziekenhuizen)
  • de rol van patiëntenverenigingen bij onderzoek en het prioriteren van onderzoeksvragen?

Graag verwelkomen wij u op dit symposium! Save the date!