Senior Adviseur Beleid (32-40 uur per week)

De organisatie

De Federatie Medisch Specialisten (Federatie) is de beroepsvereniging voor en door medisch specialisten. Via alle Nederlandse wetenschappelijke verenigingen vertegenwoordigt de Federatie ongeveer 20.000 medisch specialisten. De Federatie wil hoge kwaliteit van zorg, veilige zorg en toegankelijke zorg. Alle wetenschappelijke verenigingen werken samen op het gebied van beroepsbelangen, kwaliteit, opleiding en wetenschap & innovatie.

De Raden

De Federatie kent vier Raden die verantwoordelijk zijn voor de hiervoor genoemde aandachtsgebieden. Deze Raden zijn de organen waarin de wetenschappelijke verenigingen gezamenlijk beleid maken; dynamisch beleid dat voortdurend wordt aangepast aan nieuwe wetenschappelijke en professionele inzichten en maatschappelijke ontwikkelingen. Op deze wijze dragen de Raden bij aan een situatie waarin medisch specialisten hun verantwoordelijkheid voor de continue borging en verbetering, innovatie en organisatie van kwalitatief goede medisch-specialistische zorg waar kunnen maken. De Raden worden ondersteund door de afdeling Beleid van de Federatie. Het team bestaat uit zelfstandig werkende professionals die elkaar met raad en daad terzijde staan op de vaak complexe dossiers. Er wordt intensief samengewerkt met diverse stakeholders zoals o.a. VWS, ziekenhuizen, patiënten(organisaties), het Zorginstituut en zorgverzekeraars, NZA en de IGZ. Een uitdagend speelveld!

Voor de afdeling Beleid (team Kwaliteit) zijn wij op zoek naar een:

Senior Adviseur Beleid m/v (32-40 uur per week)

De werkzaamheden

 • Je vertaalt vakinhoudelijke, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, met betrekking tot de kwaliteit van de medisch-specialistische zorg, naar strategie en beleid.
 • Je hebt een brede blik en bent in staat onderwerpen en dossiers te verbinden. Dit ook als ze niet direct op je eigen dossiers betrekking hebben.
 • Je bent verantwoordelijk voor diverse dossiers op het terrein van kwaliteit van de medisch-specialistische zorg. Een belangrijk dossier betreft de ontwikkelingen rond het vastleggen en uitwisselen van gegevens in de zorg en de wijze waarop deze ontwikkelingen de werkzaamheden van de medisch specialist het beste kunnen ondersteunen.
 • Je adviseert en stelt beleidsvoorbereidende notities op.
 • Je begeleidt commissies en neemt deel aan overleggen (zowel intern als extern) waarbij je het standpunt van de Federatie uitdraagt/behartigt en oog hebt voor noodzakelijk draagvlak.
 • Je stemt af met diverse stakeholders en houdt rekening met hun posities en belangen.

Het profiel

Je bent een ervaren en samenwerkingsgerichte adviseur, die in staat is in een politiek dynamische omgeving multidisciplinair te werken en rust en overzicht kan bewaren. Je beschikt over een sterk analytisch vermogen, creëert samenhang en werkt probleemoplossend. Je hebt een flexibele instelling, bent in staat mensen te binden en resultaten te behalen. We zoeken iemand die nog langere tijd uitdaging ziet in deze functie. Hiernaast worden de onderstaande criteria in de selectie meegenomen:

 • Een academisch opleidings-, werk- en denkniveau;
 • Ervaring met het coördineren van beleidsprocessen;
 • Brede kennis van de gezondheidszorg, in het bijzonder met betrekking tot landelijk beleid en ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit van de medisch specialistische zorg;
 • Kennis en ervaring op het gebied van het vastleggen en uitwisselen van gegevens in de medisch specialistische zorg. Kennis van en ervaring met bedrijfsvoering in ziekenhuizen is een pre;
 • Ervaring met kwaliteitsverbetering in de medisch specialistische zorg sterkt tot aanbeveling;
 • Affiniteit met ICT en kennis van innovaties in de zorg m.b.t. bijvoorbeeld e-health, big data;
 • Goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
 • Communicatief, tactvol en diplomatiek;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

De arbeidsvoorwaarden

De Federatie Medisch Specialisten kent een uitstekend pakket van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een eindejaarsuitkering en een tegemoetkoming in de zorgverzekering. Het salaris voor deze functie is afhankelijk van niveau en ervaring.

Informatie en sollicitatie

Je kunt informatie opvragen over de functie via Marjon Kallewaard, directeur, 030 282 36 76. Je reactie zien wij graag uiterlijk maandag 19 juni 2017 tegemoet. Je kunt je sollicitatie mailen naar Myrthe Akkermans, adviseur Personeel & Organisatie, vacatures@demedischspecialist.nl, met als onderwerp ‘Senior Adviseur Beleid’. De gespreksrondes zullen plaatsvinden in de laatste week van juni en de eerste week van juli.

Bemiddeling en acquisitie door derden of ZZP-ers wordt niet op prijs gesteld en hier wordt niet op gereageerd.