Onderwerp:

Pensioen ggz

FBZ, de LAD en de Federatie Medisch Specialisten hebben maandenlang voor medisch specialisten in dienst van ggz-instellingen geprobeerd via overleg en acties tot een oplossing te komen voor de pensioenaftopping. Tijdens de onderhandelingen met GGZ Nederland over een nieuwe Cao GGZ werd een voorlopig akkoord bereikt over de pensioenaftopping, dat later, in het definitieve akkoord voor een nieuwe cao, werd opgenomen. Daarin is afgesproken dat alle werknemers die door de pensioenaftopping worden geraakt, vanaf 2017 100% van het werkgeversdeel van de pensioenpremie ontvangen in de vorm van een bruto toelage. 

Over pensioen in het algemeen

Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) zorgt voor het pensioen van medisch specialisten in dienstverband, werkzaam in perifere ziekenhuizen, GGZ-instellingen en ZBC’s. Medewerkers in de universitaire medische centra (umc’s) zijn nu aangesloten bij het pensioenfonds ABP. Er vinden onderhandelingen plaats om de medewerkers te laten overstappen naar pensioenfonds PFZW. Deze overgang moet leiden tot een gelijk speelveld tussen umc’s en algemene ziekenhuizen op pensioengebied. Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS) is het verplichte beroepspensioenfonds voor medisch specialisten die een brutoberoepsinkomen hebben waarvoor zij niet verplicht verzekerd zijn bij het ABP of het PFZW. Dit zijn vooral de medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren.

Vragen?

Heeft u vragen over pensioen of pensioenaftopping? Neem dan contact op met ons Kennis- en Dienstverleningscentrum. Meer informatie over pensioenaftopping vindt u ook op de website www.pensioenopgroen.nl.