Onderwerp:

Pensioen

Ga voor de laatste stand van zaken naar de website www.pensioenopgroen.nl. Werkt u in een ggz-instelling? Ga dan naar de informatiepagina Pensioenggz.

Pensioenaftopping

Veel medisch specialisten in dienstverband missen een stuk van het werkgeversdeel van de pensioenpremie. De werkgever mag sinds 1 januari 2015 namelijk de pensioenpremie boven de €100.000,- niet meer betalen, en draagt voor dat deel niet meer bij aan de opbouw van het pensioen. De werkgever heeft wel de mogelijkheid om dit aan de werknemer terug te geven, zodat de pensioenopbouw niet drastisch vermindert.

De vrijval van het werkgeversdeel boven de 100.000 euro werd tot voor kort echter door veel werkgevers achtergehouden, waardoor medisch specialisten aanzienlijk minder pensioen opbouwden. De Federatie heeft samen met de LAD en FBZ onderhandeld met de werkgevers om ervoor te zorgen dat het werkgeversdeel terug werd gegeven. Dat is gelukt. De werkgever van medisch specialisten in umc's (NFU) heeft het pensioengeld met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 teruggegeven. Ook is er na moeizame onderhandelingen met de NVZ een principeakkoord gesloten voor medisch specialisten in dienst van algemene ziekenhuizen. De Federatie en de LAD ondersteunen medisch specialisten via hun VMSD bij de uitwerking van dit akkoord. 

Voor werknemers in de GGZ wordt nog gewerkt aan een oplossing. Op de website www.pensioenopgroen.nl staat de laatste stand van zaken. Heeft u vragen? Neem dan contact op via e-mail info@demedischspecialist-lad.nl. Heeft u andere vragen over uw pensioen? Dan kunt u terecht bij het Kennis- en Dienstverleningscentrum van de Federatie Medisch Specialisten en de LAD.

Over pensioen in het algemeen

Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS) is het verplichte beroepspensioenfonds voor medisch specialisten die een brutoberoepsinkomen hebben waarvoor zij niet verplicht verzekerd zijn bij het ABP of het PFZW. Dit zijn vooral de medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren. Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) zorgt voor het pensioen van medisch specialisten in dienstverband, werkzaam in perifere ziekenhuizen, GGZ-instellingen en ZBC’s. Medewerkers in de universitaire medische centra (umc’s) zijn nu aangesloten bij het pensioenfonds ABP. Er vinden onderhandelingen plaats om de medewerkers te laten overstappen naar pensioenfonds PFZW. Deze overgang moet leiden tot een gelijk speelveld tussen umc’s en algemene ziekenhuizen op pensioengebied.