Onderwerp:

Zorginkoop

In het huidige zorgstelsel is het de gezamenlijke verantwoordelijkheid van zorgaanbieders, patiënten en zorgverzekeraars om zorg te dragen voor het borgen van de drie publieke belangen: kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid. De zorgverzekeraars hebben in dit verband de rol om zorg in te
kopen met een goede verhouding in prijs, kwaliteit en service aan de patiënt. De zorgverzekeraar zal in toenemende mate sturen op het zorgprofiel van ziekenhuizen en dus op de beschikbaarheid van zorg. Ontwikkelingen zoals concentratie en spreiding van zorg, substitutie van zorg naar de huisartsen en taakherschikking worden steeds belangrijker bij de zorginkoop. Dit is van directe invloed op het werk van de medisch specialist. De Federatie Medisch Specialisten vindt het dan ook van groot belang dat medisch specialisten in toenemende mate een rol spelen bij de zorginkoop, en meebeslissen. De Federatie, NFU, NVZ, ZKN en ZN zijn een gezamenlijk traject gestart om het contracteringsproces te verbeteren.

De Federatie Medisch Specialisten monitort de ontwikkelingen en knelpunten rond het proces van zorginkoop en bespreekt deze binnen de Raad Kwaliteit en Raad Beroepsbelangen