Onderwerp:

Wetenschaps- en Innovatieprijs 2019

Goed en relevant onderzoek door medisch specialisten draagt bij aan betere zorg en verdient dus een podium. Daarom heeft de Federatie Medisch Specialisten de Wetenschaps- en Innovatieprijs in het leven geroepen. Vorig jaar reikte ZonMw-voorzitter Jeroen Geurts op feestelijke wijze de eerste wetenschaps- en innovatieprijs uit. In 2019 wordt deze opnieuw toegekend; deze keer aan een medisch specialist of onderzoeksgroep die zich onderscheidt met innovatief onderzoek. Daarmee doelen we op onderzoek dat zich richt op de ontwikkeling van nieuwe diagnostiek en behandeling, of op vernieuwing in de organisatie van zorg. 

Drie nominaties Wetenschaps- en Innovatieprijs 2019

Na zorgvuldig beraad heeft de vakjury drie onderzoeken genomineerd voor de Wetenschaps- en Innovatieprijs 2019: de AMACING studie van de cardiologen, internisten en radiologen, de MijnIBDcoach studie van de maag-, darm-, leverartsen en de CAMELYON challenge van de pathologen. Lees meer over deze drie nominatie en bekijk de video interviews met de genomineerde onderzoekers.

Alle voordrachten Wetenschaps- en Innovatieprijs 2019

Maar liefst 24 wetenschappelijke verenigingen hebben een onderzoek voorgedragen. Kijk hier voor meer informatie over deze onderzoeken.

Criteria en aanbevelingen

Om in aanmerking te komen voor de prijs, gelden de volgende criteria:

  • Het artikel moet in 2017 of 2018 zijn gepubliceerd in een Nederlands of buitenlands peer-reviewed tijdschrift.
  • Het onderzoek is geïnitieerd en uitgevoerd door een onderzoeksgroep waarin medisch specialisten die ingeschreven staan in het BIG-register (dan wel ziekenhuisapothekers of klinisch fysici/chemici) eindverantwoordelijkheid dragen
  • Het onderzoek is multidisciplinair, klinisch relevant en grensverleggend.
  • Het onderzoek voldoet aan de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening, zoals opgesteld en uitgewerkt door de Vereniging van Universiteiten VSNU en gehanteerd door NWO met betrekking tot de centrale punten zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, controleerbaarheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid.
  • Het onderzoek is niet gefinancierd door industriële partijen.
  • Het onderzoek is gericht op ontwikkeling van nieuwe diagnostiek en behandeling en/of op vernieuwing in de organisatie van zorg, die aantoonbaar heeft geleid tot verbetering van een zorgproces. Het  bovengenoemde multidisciplinaire karakter kan hier ook de samenwerking met niet-medische disciplines zijn.
  • Daarnaast strekt het tot aanbeveling wanneer de publicatie voor iedereen wereldwijd gratis toegankelijk is op het moment van verschijnen.

Meer weten?

Voor meer informatie over het inzenden van uw onderzoek kunt u terecht bij uw wetenschappelijke vereniging. Voor meer informatie over de procedure en beoordelingscriteria kunt u terecht bij de Federatie Medisch Specialisten, Marlies Bennema: m.bennema@demedischspecialist.nl. Attendeer ook uw collega-onderzoekers op de Wetenschaps- en Innovatieprijs!