Onderwerp:

Wetenschaps- en innovatieprijs 2019

Goed en relevant onderzoek door medisch specialisten draagt bij aan betere zorg en verdient dus een podium. Daarom heeft de Federatie Medisch Specialisten de Wetenschaps- en innovatieprijs in het leven geroepen. Vorig jaar reikte ZonMw-voorzitter Jeroen Geurts op feestelijke wijze de eerste wetenschaps- en innovatieprijs uit. In 2019 wordt deze opnieuw toegekend; deze keer aan een medisch specialist of onderzoeksgroep die zich onderscheidt met innovatief onderzoek. Daarmee doelen we op onderzoek dat zich richt op de ontwikkeling van nieuwe diagnostiek en behandeling, of op vernieuwing in de organisatie van zorg. We nodigen u van harte uit om uw onderzoek in te sturen!

 

 

Hoe werkt het?

 • Tot 1 december 2018 kun u uw publicatie insturen naar uw wetenschappelijke vereniging, o.v.v. ‘Wetenschaps- en innovatieprijs 2019’.
 • Elke wetenschappelijke vereniging beoordeelt zelf de ingekomen onderzoeken. Verenigingen hebben hiervoor de tijd tot uiterlijk 15 februari. Elke vereniging draagt 1 onderzoek voor. 
 • Uiterlijk 15 februari 2019 sturen zij hun voordracht naar raadw&i@demedischspecialist.nl. Deze inzending bestaat uit: het artikel van het onderzoek, een motivatie waaruit blijkt op welke manier dit onderzoek aan elk van de criteria voldoet. Plus een algemene motivatie waarom dit onderzoek de wetenschaps- en innovatieprijs zou moeten winnen. De inzendingen van de wv’en maken wij vervolgens bekend op onze website.
 • Een onafhankelijke vakjury beoordeelt de inzendingen en nomineert daaruit de 3 beste onderzoeken. Deze 3 worden eind april/begin mei bekend gemaakt.
 • Op 27 juni maken we tijdens een feestelijke uitreiking bekend wie van de 3 genomineerden de winnaar is van de Wetenschaps- en innovatieprijs 2019! De winnaar ontvangt, naast de eer, een blijvend aandenken en een geldbedrag van 5.000,- euro (te besteden aan vakgerelateerde activiteiten).

Bekijk hier de oproep om uw publicatie in te sturen.

Criteria en aanbevelingen

Om in aanmerking te komen voor de prijs, gelden de volgende criteria:

 • Het artikel moet in 2017 of 2018 zijn gepubliceerd in een Nederlands of buitenlands peer-reviewed tijdschrift.
 • Het onderzoek is geïnitieerd en uitgevoerd door een onderzoeksgroep waarin medisch specialisten die ingeschreven staan in het BIG-register (dan wel ziekenhuisapothekers of klinisch fysici/chemici) eindverantwoordelijkheid dragen
 • Het onderzoek is multidisciplinair, klinisch relevant en grensverleggend.
 • Het onderzoek voldoet aan de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening, zoals opgesteld en uitgewerkt door de Vereniging van Universiteiten VSNU en gehanteerd door NWO met betrekking tot de centrale punten zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, controleerbaarheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid.
 • Het onderzoek is niet gefinancierd door industriële partijen.
 • Het onderzoek is gericht op ontwikkeling van nieuwe diagnostiek en behandeling en/of op vernieuwing in de organisatie van zorg, die aantoonbaar heeft geleid tot verbetering van een zorgproces. Het  bovengenoemde multidisciplinaire karakter kan hier ook de samenwerking met niet-medische disciplines zijn.
 • Daarnaast strekt het tot aanbeveling wanneer de publicatie voor iedereen wereldwijd gratis toegankelijk is op het moment van verschijnen.

Meer weten?

Voor meer informatie over het inzenden van uw onderzoek kunt u terecht bij uw wetenschappelijke vereniging. Voor meer informatie over de procedure en beoordelingscriteria kunt u terecht bij de Federatie Medisch Specialisten, Marlies Bennema: m.bennema@demedischspecialist.nl. Attendeer ook uw collega-onderzoekers op de Wetenschaps- en innovatieprijs!