Onderwerp:

Wet DBA

Wet DBA wordt vervangen

De Wet Deregulering Arbeidsrelaties (DBA) heeft te weinig helderheid gebracht over de beoordeling van arbeidsrelaties door de Belastingdienst. In het regeerakkoord 2017 is daarom bepaald dat de Wet DBA wordt vervangen. De nieuwe wet moet enerzijds (de inhuurder van) echte zelfstandigen zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid voorkomen.

Volgens de Kamerbrief “Naar een nieuwe balans op de arbeidsmarkt” van 15 december 2017 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal voor opdrachtgevers duidelijkheid worden geschapen over de arbeidsrelatie door invoering van een opdrachtgeversverklaring, die verkregen kan worden na het invullen van een nog te ontwikkelen webmodule. Daarmee heeft de opdrachtgever zekerheid over het (niet) verschuldigd zijn van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen zolang inderdaad wordt gewerkt conform de ingevulde antwoorden inde webmodule. Het kabinet treft daarnaast maatregelen om schijnzelfstandigheid aan de onderkant van de markt te voorkomen en professionals aan de bovenkant meer ruimte te geven. Het streven is een en ander per 1 januari 2020 in werking te laten treden. 

Ons advies

Voor nu adviseren wij:

  • voor zuivere waarnemingen gebruik te blijven maken van de door de Belastingdienst goedgekeurde model waarneemovereenkomsten;
  • voor andere ZZP contracten de site van de Belastingdienst te blijven raadplegen onder de zoektermen algemene modelovereenkomst.

Blijf daarbij wel nagaan of betreffende werksituatie het beste aansluit bij een dienstverband of een ZZP contract. Vooral het bestaan van een gezagsverhouding (het moeten opvolgen van aanwijzingen door opdrachtgever) bij de uitvoering van de overeenkomst is een belangrijk facet daarbij. In een sterk geprotocolleerde werkomgeving als binnen zorginstellingen, is al snel sprake van een dienstverband. Als uw werksituatie evident niet past bij een van de beschikbare modelovereenkomsten, adviseren wij te kiezen voor een arbeidsovereenkomst op basis van de AMS.

Wij gaan ervan uit bij de uitwerking van de wet, zoals ook bij de modelovereenkomst van waarneming, betrokken te blijven worden. Wij  houden u middels deze website op de hoogte van ontwikkelingen. Bij vragen kunt u contact opnemen met het Kennis- en Dienstverlengingscentrum.