Onderwerp:

Werkgroep METC

Medisch specialisten die een klinisch multicenter onderzoek willen opstarten, lopen tegen vertragingen aan die soms oplopen tot een jaar of zelfs langer. Dat komt met name door de verplichte goedkeuring door Medisch Ethische Toetsingscommissies (METC’s) en dan specifiek de ‘toetsing lokale uitvoerbaarheid’. De bureaucratie die daarbij komt kijken, zorgt voor een te langdurig en moeizaam proces. De Federatie wil daar graag iets aan doen.

Advies

De Raad Wetenschap & Innovatie heeft daarom een werkgroep van medisch specialist onderzoekers in het leven geroepen. Zij hebben een advies opgesteld met oplossingsrichtingen om de goedkeuringsprocedures voor klinisch multicenter onderzoek te vereenvoudigen en te versnellen. De voorgestelde oplossingen hebben zowel betrekking op het aanpassen van de wet- en regelgeving als op de lokale uitvoering. Daarnaast bevat het advies een voorstel hoe met welke partijen deze acties opgepakt zouden kunnen worden. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over het advies van de werkgroep METC dan kunt u contact opnemen met Marlies Bennema, senior adviseur, via m.bennema@demedischspecialist.nl of (088) - 505 34 34.