Onderwerp:

Visie 2025: Voorop in vernieuwing

Innovatie in de zorg is meer dan alleen technologie: het is alles wat komt kijken bij de ontwikkeling en toepassing van zorgvernieuwing in de praktijk. Vernieuwing komt in de vorm van producten (medicatie of medische technologie), diensten (behandelmethoden), modellen (financiering en samenwerking) of sociale veranderingen (cultuur). De zorg wordt de komende jaren geconfronteerd met een stijgende vraag, die bovendien steeds complexer wordt. Innovatie is de sleutel om de zorg ook voor de toekomst kwalitatief hoogwaardig en toegankelijk te houden. Dit maakt een heldere visie van de medisch specialist op en een actieve rol bij innovatie van groot belang. In de toekomstvisie Medisch Specialist 2025 heeft innovatie daarom een prominente plek.

Onze ambitie voor 2025, zoals beschreven in het visiedocument: “Medisch specialisten zijn samen met patiënten betrokken bij innovatie. Zij kennen de maatschappelijke behoefte en weten wat er écht nodig is om de zorg te verbeteren. Medisch specialisten staan open voor innovatie. Voor specialisten die zich bezighouden met innovatie is er de juiste ondersteuning vanuit het netwerk, binnen een inspirerende innovatiecultuur. In 2025 is er bij voorkeur een Chief Medical Information Officer (CMIO) in elk netwerk. Deze vormt de schakel tussen patiënt, medisch specialist en technologieontwikkelaar.”

Lees meer over onze visie op innovatie