Onderwerp:

Veilige zorg

Patiënten die medisch-specialistische zorg ontvangen moeten erop kunnen vertrouwen dat deze zorg veilig is. Het verbeteren en verankeren van de patiëntveiligheid staat dan ook hoog op de agenda van de Federatie Medisch Specialisten. 

Om de patiëntveiligheid op de werkvloer te verbeteren, is het cruciaal dat medisch specialisten meedenken over het beleid en de vertaling hiervan naar de werkvloer. Zij weten immers als geen ander waar verbetermogelijkheden liggen en wat ervoor nodig is om een verbeterslag te kunnen maken. Om medisch specialisten hierbij te ondersteunen is er het Netwerk Medisch Specialisten Patiëntveiligheid.

Ook op andere manieren wordt structureel gewerkt aan de verbetering van de patiëntveiligheid. Zo is het, voor de implementatie van beleid op de werkvloer, cruciaal dat professionals elkaar aanspreken op gedrag. Het visiedocument “Optimaal functioneren van medisch specialisten” benadrukt dat medisch specialisten elkaar beter kunnen ondersteunen door elkaar vaker aan te spreken op gedrag. Een open, toetsbare opstelling en leren van kritiek, resulteert in kwalitatief goede en veilige zorg.