Uitkomstgerichte zorg

De kwaliteit van zorg verbeteren en inspelen op de uitkomsten die de patiënt belangrijk vindt. Dat vraagt om meer inzichten in uitkomsten die toegankelijk en toepasbaar zijn, maar ook om een verandering in houding en gedrag van zowel zorgprofessionals als patiënten. Het landelijk programma Uitkomstgerichte Zorg, waar de Federatie in participeert, pakt dit de komende jaren aan.

Programma Uitkomstgerichte zorg

In het landelijk programma Uitkomstgerichte zorg (looptijd 2018-2022) werken het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de partijen uit het hoofdlijnenakkoord (HLA) medisch-specialistische zorg samen om de zorg verder te verbeteren en af te stemmen op de uitkomsten die de patiënt belangrijk vindt. Het programma richt zich op de volgende thema’s:

 • Inzicht in uitkomsten
  (trekker Federatie Medisch Specialisten)
 • Samen beslissen
  (trekker Patiëntenfederatie Nederland)
 • Organiseren en betalen
  (trekker Zorgverzekeraars Nederland)
 • Ict en toegankelijkheid
  (trekker ministerie van VWS)
 • Leren en veranderen
  (trekker NVZ)

De kwaliteit van zorg verbeteren en inspelen op de uitkomsten die de patiënt belangrijk vindt. Dat vraagt om meer inzichten in uitkomsten die toegankelijk en toepasbaar zijn, maar ook om een verandering in houding en gedrag van zowel zorgprofessionals als patiënten. Het landelijk programma Uitkomstgerichte Zorg, waar de Federatie in participeert, pakt dit de komende jaren aan.

Programma Uitkomstgerichte zorg

In het landelijk programma Uitkomstgerichte zorg (looptijd 2018-2022) werken het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de partijen uit het hoofdlijnenakkoord (HLA) medisch-specialistische zorg samen om de zorg verder te verbeteren en af te stemmen op de uitkomsten die de patiënt belangrijk vindt. Het programma richt zich op de volgende thema’s:

 • Inzicht in uitkomsten
  (trekker Federatie Medisch Specialisten)
 • Samen beslissen
  (trekker Patiëntenfederatie Nederland)
 • Organiseren en betalen
  (trekker Zorgverzekeraars Nederland)
 • Ict en toegankelijkheid
  (trekker ministerie van VWS)
 • Leren en veranderen
  (trekker NVZ)

Inzicht in uitkomsten

Ziekenhuizen verzamelen data, artsen registreren klinische data en patiënten leveren via vragenlijsten hun uitkomsten aan, zoals de PROM (patient reported outcome measures). Deze data wordt vaak niet overal op dezelfde wijze verzameld. Daardoor is informatie landelijk niet te vergelijken en kunnen uitkomsten niet worden gebruikt om gericht de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Deze uitkomsten kunnen ook onvoldoende worden benut in het beslisproces van de dokter en patiënt. De ambitie van het programma is om voor 50% van de ziektelast afspraken te maken over welke luitkomstinformatie we landelijk gaan verzamelen. De Federatie trekt dit thema binnen het programma Uitkomstgerichte Zorg. De activiteiten zijn hiervoor gestart in 2019.

59 aandoeningen

Voor vier aandoeningen is een geschikte aanpak ontwikkeld die ook op de andere aandoeningen kan worden toegepast. De vier aandoeningen zijn alvleesklierkanker, chronische nierschade, knie-artrose en de chronische darmziekte IBD. In april 2021 starten de aandoeningen: heupartroom, mammacarcinoom, prostaatcarcinoom, cataract, AAA, schisis, heupfractuur en niercarcinoom.
In totaal gaat het om 59 aandoeningen.

Per aandoening wordt vast gelegd welke uitkomsten er precies moeten worden gemeten (uitkomstensets). Denk aan factoren zoals medische aspecten, maar ook de vraag hoe het leven van een patiënt eruitziet na een behandeling. Sommige van die aspecten zijn op alle patiënten van toepassing, los van de aandoening waarvoor ze worden behandeld. Hiervoor worden landelijke vragenlijsten voor patiënten vastgesteld, ook wel generieke PROMs (patient reported outcome measures: door patiënt gerapporteerde uitkomsten).

Lees meer over het Programma Uitkomstgerichte Zorg 
Lees meer over Samen beslissen