Onderwerp:

Toekomstvisie Opleiden

De gezondheidszorg is onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen en medische vooruitgang voortdurend in beweging. Niemand weet precies hoe de zorg en het beroep van medisch specialist er straks uitzien. Toch leiden we nu medisch specialisten op voor de toekomst. Dat vraagt om een visie op toekomstbestendige medische vervolgopleidingen.

Werkgroep en visiedocument

Daarom heeft de Raad Opleiding in 2015 de werkgroep ‘Visie opleiding medisch specialist van de toekomst’ in het leven geroepen. Deze werkgroep bestond uit medisch specialisten en aios. Zij richten zich op de vraag hoe we toekomstige specialisten zo op kunnen leiden dat ze optimaal toegerust zijn voor de medisch-specialistische praktijk van de nabije toekomst. Begin 2016 bracht de werkgroep het visiedocument ‘Opleiden is vooruitzien’ uit. In dit document staan een aantal aanbevelingen:

  • Versterk het generalisme in de medische vervolgopleidingen door specialisme-overstijgende basisjaren in de opleiding te introduceren.

  • Versterk de multidisciplinaire samenwerking in de subspecialisatiegebieden door gezamenlijk op te leiden met aanpalende vakgebieden.

  • Verbeter de capaciteitsramingen binnen de specialismen. Daarbij moet de toekomstige zorgvraag een leidende factor zijn.

  • Richt de opleidingen in op het ontwikkelen van het adaptief vermogen van aios, zodat zij zich in de toekomst gemakkelijk kunnen aanpassen aan de veranderingen in de zorg.