Onderwerp:

Standpunt wetenschappelijke integriteit

In de zomer van 2018 heeft de Federatie Medisch Specialisten een standpunt gepubliceerd over wetenschappelijke integriteit. Daarmee sluit de Federatie aan bij de internationale gedragscode voor wetenschappelijke onderzoek: de Lancet REWARD campaign.

Goed onderzoek naar de juiste onderzoeksvragen

In het huidige onderzoeksklimaat is er nog steeds sprake van beloning gebaseerd op aantal en impact van publicaties. Daarbij is er een sterke concurrentie tussen onderzoekers. Dit kan haaks staan op ‘goed onderzoek doen’ (de juiste vragen stellen) en ‘onderzoek goed doen’ (methodologisch correct uitvoeren). In het standpunt Wetenschappelijke integriteit wordt gesteld dat medisch specialist onderzoekers de verantwoordelijk­heid hebben om maatschappelijk relevant onderzoek te doen en dit uit te voeren volgens ‘de regels der kunst’,  zodat ontwikkelde kennis kan worden ingezet om de zorg te verbeteren. Het standpunt beschrijft verder hoe de Federatie zich wil inzetten voor een beter wetenschappelijk klimaat, en hoe de individuele medisch specialist hier zelf aan kan bijdragen.

Lancet REWARD campaign

De Lancet REWARD campagne waar de Federatie bij aangesloten is, staat voor REduce research Waste And Reward Diligence. De gedachte is dat financiers, toezichthouders, commerciële organisaties, uitgevers, redacties en onderzoekers de verantwoordelijkheid hebben om kennis te ontwikkelen, maar ook om gezamenlijk te werken aan relevante kennis, goede uitvoering van onderzoek en het beschikbaar stellen van onderzoeksresultaten.