Onderwerp:

Samenwerking Health-RI

Health-RI ofwel Health Research Infrastructure is een initiatief ontwikkeld door een aantal Nederlandse onderzoeksorganisaties. Zij werken samen aan één verbindende nationale infrastructuur om onderzoeksgegevens te combineren. Doel hiervan is het ontwikkelen van behandelingen en gezondheid op maat, personalized medicine en personalized health. Health-RI organiseert deze infrastructuur en geeft een praktische invulling aan het ‘open science’ beleid in Nederland door kennis, apparatuur en onderzoeksgegevens optimaal toegankelijk te maken voor onderzoek. Daarmee komen nieuwe en betere behandelingen eerder terecht bij de patiënt.

De Federatie Medisch Specialisten ondersteunt dit initiatief en werkt samen met diverse partijen in het onderzoeksveld aan het verbeteren van de bruikbaarheid van gegevens uit klinische registraties. Tijdens de jaarlijkse congressen van 2016 en 2017 heeft de Federatie Medisch Specialisten bijdragen geleverd aan panels en workshops.