Onderwerp:

Samenwerking Dutch Clinical Research Foundation (DCRF)

De Federatie Medisch Specialisten is sinds 2017 vertegenwoordigd in het bestuur van de Dutch Clinical Research Foundation (DCRF). Dit is een onafhankelijk, neutraal platform dat alle partijen bij elkaar brengt die betrokken zijn bij patiëntgedreven klinisch onderzoek: van patiënt tot ziekenhuis, van onderzoeker tot overheid. Doelstelling van DRCF is knelpunten in klinisch onderzoek op te lossen en de kwaliteit van klinisch onderzoek te verbeteren. Dit is van belang voor patiënten en klinisch onderzoekers en hun ondersteunende staf, maar ook voor overheid, ziekenhuizen, onderzoeksfinanciers, geneesmiddelenbedrijven, gezondheidsfondsen, en voor de Nederlandse (kennis)economie.

De partijen in de DRCF bundelen de krachten door:

  • onderlinge kennisdeling en informatieuitwisseling te bevorderen,
  • gezamenlijk externe ontwikkelingen te volgen en op te kunnen pakken
  • en knelpunten te delen die de stakeholders beter gezamenlijk kunnen aanpakken.