Onderwerp:

Rol wetenschappelijke verenigingen bij de opleiding

De wetenschappelijke verenigingen spelen een leidende rol bij de ontwikkeling en implementatie van opleidingsbeleid. De inhoud van iedere opleiding tot medisch specialist wordt per specialisme vormgegeven door de betreffende wetenschappelijke vereniging. Daarnaast participeren wetenschappelijke verenigingen in de Raad Opleiding, waar het specialismeoverstijgend opleidingsbeleid ontwikkeld wordt.

Concilium

Elke wetenschappelijke vereniging heeft een concilium. Dit concilium houdt zich bezig met de structuur, inhoud en kwaliteit van de opleiding van dat specialisme. In de Raad Opleiding komen afgevaardigden van de wetenschappelijke verenigingen bijeen. Deze afgevaardigden zijn over het algemeen voorzitter of lid van het concilium van hun vereniging.

Landelijk opleidingsplan

Een belangrijke taak van het concilium is het opstellen en herzien van het landelijke opleidingsplan van ieder specialisme. In het landelijk opleidingsplan worden onder andere de structuur en inhoud van de opleiding, de toetsingswijze en de beoogde competenties van de aios uiteengezet. 

Regionaal, lokaal en individueel opleidingsplan

Het door de wetenschappelijke vereniging opgestelde landelijke opleidingsplan dient als uitgangspunt voor de regionale en lokale opleidingsplannen. Deze worden opgesteld door de lokale opleider of de in de opleidings- en onderwijsregio samenwerkende opleiders. Als afgeleide hiervan wordt per aios een individueel opleidingsplan opgesteld waarin specifieke informatie betreffende de aios is opgenomen.