Onderwerp:

Resultaat VMS Veiligheidsprogramma

Er is al veel verbetering van de patiëntveiligheid geboekt, zoals in het voormalige VMS Veiligheidsprogramma. De Nederlandse ziekenhuizen hebben met dit programma (2008 – 2012) aangetoond dat de vermijdbare onbedoelde schade met 50% is gereduceerd en dat het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) in de ziekenhuizen is ingevoerd. 

Om verder te werken aan patiëntveiligheid en deze te borgen en nog meer te verbeteren zijn drie speerpunten gekozen voor de komende jaren. Dit zijn:

- Infectiepreventie en antibioticabeleid
- Medicatieveiligheid
- Veilige toepassing van medische technologie