Onderwerp:

Registratiewijzer

Medisch specialisten dienen zorg te dragen voor zorgvuldige registratie per patiënt van een zorg(sub)traject, diagnose en zorgactiviteiten zodat het juiste zorgproduct kan worden afgeleid en door het ziekenhuis worden gedeclareerd. Het voorkomen van onjuiste declaraties is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen in de declaratieketen: medisch specialisten, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en de toezichthouder. 

Registratiewijzer

De huidige registratiesystematiek en bijbehorende registratieregels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn zeer complex en geven ruimte voor verschillende interpretaties. Daarnaast worden ze meerdere malen per jaar gewijzigd. Dit leidt voor medisch specialisten tot veel onduidelijkheid, waardoor het lastig is om behandelingen correct te registreren. Een Registratiewijzer maakt het voor medisch specialisten eenvoudiger om de geldende registratieregels toe te passen in de praktijk. De Registratiewijzer is ontwikkeld door de Federatie Medisch Specialisten.

Gebruik registratiewijzer

De Registratiewijzer bestaat uit twee documenten: 
Registratiewijzer Excel overzicht wijzigingen 2018-2019 bevat een overzicht van de wijzigingen van de regels in 2019 ten opzichte van de regels in 2018. Het overzicht met wijzigingen geeft een beknopte samenvatting en uitleg van de wijzigingen. 
Het PDF document Registratiewijzer 2019 versie 1 is een overzicht van de meest gestelde vragen over registreren. Dit overzicht bevat zowel vragen over de recente wijzigingen als ook algemene vragen over specifieke onderwerpen. Hoewel de regels voor één jaar geldig zijn, kunnen er tussentijds wel wijzigingen doorgevoerd worden. Indien dat het geval is, wordt de Registratiewijzer aangepast. De gedane wijzigingen, versienummer en geldigheidsdatum zullen nadrukkelijk vermeld worden in de Registratiewijzer.

Meest gestelde vragen

De vragen zijn onderverdeeld in tien categorieën. Dit zijn de categorieën verwijzing, begrippen, multidisciplinair, onderlinge dienstverlening, dagverpleging-polikliniek, DBC (zorgtrajecten en zorgactiviteiten), parallelliteit, e-health, aanspraak (verzekerde/onverzekerde zorg) en tarieven en add-on geneesmiddelen.

Door op de vraag in de inhoudsopgave te klikken, komt u automatisch bij de vraag met het antwoord terecht.