Onderwerp:

Raad Wetenschap & Innovatie

De Raad Wetenschap & Innovatie zet zich namens de wetenschappelijke verenigingen in voor een beter functionerend wetenschappelijk klimaat en wil de unieke rol van de medisch specialist als onderzoeker beter benutten en zichtbaar maken. Daarbij zoekt de Raad waar mogelijk aansluiting bij bestaande initiatieven in het wetenschapsveld. De Raad bestaat uit medisch specialisten die alle 32 wetenschappelijke verenigingen vertegenwoordigen. Voorzitter is kno-arts Peter Paul van Benthem, tevens bestuurslid van de Federatie Medisch Specialisten.

Ambities

Behalve als ‘gebruiker’ van wetenschappelijke resultaten in de spreekkamer, is een deel van de medisch specialisten zelf ook betrokken bij het doen van onderzoek. Enerzijds om bestaande zorg beter te onderbouwen (zorgevaluatie), maar ook om de zorg te vernieuwen (innovatief onderzoek).

Bij het doen van onderzoek lopen medisch specialisten nog tegen de nodige knelpunten aan. Er is nog te weinig samenwerking in het onderzoeksveld, onderzoeksdata zouden meer moeten worden gedeeld, data uit kwaliteitsregistraties worden nog onvoldoende benut voor onderzoek. Daarnaast is er sprake van belemmerende regelgeving en bureaucratische procedures. De Raad Wetenschap & Innovatie spant zich in om deze knelpunten op te lossen. Meer informatie over de ambities van deze Raad is te vinden in de position paper ‘De medisch specialist in de rol van wetenschapper’ (zie Gerelateerde publicaties).

Data Raad Wetenschap & Innovatie

De Raad Wetenschap & Innovatie komt vier tot zes keer per jaar bij elkaar.
Voor 2020 zijn volgende data gereserveerd: 6 februari, 2 april en 1 oktober. Daarnaast zijn er gezamenlijke raden op 25 juni en 26 november. 

Ondersteuning door Federatiebureau

De Raad Wetenschap & Innovatie wordt ondersteund vanuit het Federatiebureau. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de bureaus van de wetenschappelijke verenigingen.