Onderwerp:

Raad Opleiding

De Federatie Medisch Specialisten zet zich in om de inhoud en structuur van de medisch specialistische vervolgopleiding en het aantal op te leiden specialisten optimaal af te stemmen op de zorgbehoefte. Alleen zo kan in de toekomst kwalitatief goede medisch specialistische zorg worden geboden. 

Raad Opleiding

De Federatie biedt opleiders een specialisme-overstijgend platform in de Raad Opleiding. Deze Raad bestaat uit vertegenwoordigers van de 33 erkende wetenschappelijke verenigingen. Naast opleiders zijn er ook adviserende aios-leden aanwezig vanuit De Jonge Specialist. De Raad Opleiding neemt een belangrijke rol in bij het opstellen en initiëren van het landelijke opleidingsbeleid. De voorzitter van de Raad Opleiding, dr. H.J.L. (Hein) Brackel, is lid van het federatiebestuur. 

Speerpunten Raad Opleiding

  1. Verder versterken van de kwaliteit van de opleidingen
    De afgelopen jaren hebben we grote stappen gezet op het gebied van competentiegericht opleiden en individualisering. Dit jaar ligt de focus op de implementatie van deze inhoudelijke verberingen. Hoe zorgen we ervoor dat deze ontwikkelingen geborgd worden in de dagelijkse praktijk? En hoe ondersteunen we opleiders, aios en opleidingsondersteuners om 'opleiden op maat' daadwerkelijk handen en voeten te geven?
     
  2. Ondersteunen en positioneren van opleiders
    De Raad Opleiding ziet de ondersteuning van opleiders bij het uitoefenen van deze rol als een belangrijk onderdeel om de kwaliteit van de opleiding verder te verhogen. Opleiden is niet iets wat je er even bij doet. Het is een vak apart, dat tijd, kennis en specifieke vaardigheden vergt. Investeren in opleiders is van cruciaal belang om aios op te kunnen leiden die in de toekomst goede zorg leveren. 

Data Raad Opleiding

De Raad Opleiding komt vier tot zes keer per jaar bij elkaar. Voor 2020 zijn de volgende data gereserveerd: 23 januari, 7 april, 25 juni, 8 oktober en 26 november.

Ondersteuning door federatiebureau

De Raad Opleiding wordt ondersteund door de afdeling Opleiding van het federatiebureau. Dit doen zij in nauwe samenwerking met de bureaus van de wetenschappelijke verenigingen.