Onderwerp:

Programma Zinnige Zorg

Op verzoek van het ministerie van VWS is het Zorginstituut een programma ‘zinnige zorg’ gestart met als doelstelling het stimuleren van gepast gebruik van zorg.  In dit traject wordt via een brede systematische analyse van ICD gebieden bepaald welke aandachtspunten er zijn vanuit het perspectief van goede en zinnige zorg. De wetenschappelijke verenigingen en de Federatie zijn betrokken bij dit programma. Als inhoudsdeskundigen zijn de wetenschappelijke verenigingen betrokken bij de interpretatie en duiding van de systematische analyse zoals verricht door het Zorginstituut. Ook over potentiele maatregelen om de kwaliteit van zorg te verbeteren, vindt afstemming plaats tussen het Zorginstituut en de Federatie en wetenschappelijke verenigingen.