Onderwerp:

Praktijkvariatie

Voor de Federatie staat kwaliteit van zorg en de beste zorg voor de individuele patiënt op de eerste plaats. Onderzoek naar de achtergronden van praktijkvariatie (regionale verschillen) kan helpen de kwaliteit van de zorg te optimaliseren. In veel gevallen kan de praktijkvariatie verklaard worden door bijvoorbeeld patiëntgerelateerde factoren. Als geen duidelijke verklaring kan worden gegeven, is verder onderzoek noodzakelijk om deze variatie te duiden en ervan te leren. De Federatie van Medisch Specialisten is van mening dat als verschillen niet verklaarbaar zijn en berusten op (be)handelwijzen die niet passen binnen de bestaande richtlijnen, deze aangepast moeten worden.

Beschikbare gegevens

Steeds vaker worden de gegevens, die worden ontleend aan de registraties van de zorgverzekeraars en ziekenhuizen, beschikbaar gesteld aan de medisch specialisten. Zij zijn gebaat bij deze gegevens om hun eigen handelen te controleren en kritisch naar hun eigen praktijkvoering te blijven kijken. Daarnaast kunnen de gegevens gebruikt worden tijdens de reguliere praktijktoetsingen bij visitaties als onderdeel van een breder en actief kwaliteitsbeleid.

Er is een algemeen begrippenkader rondom gepast gebruik ontwikkeld. Ook zal de Patientenfederatie praktijkvariatie inzichtelijk maken via de Zorgatlas.