Onderwerp:

Position paper

De medisch specialist kan door de centrale rol in de patiëntenzorg de brug slaan tussen onderzoek en praktijk. Bij de uitvoering van onderzoek kan de medisch specialist de breedte van het onderzoeksveld overzien, klinisch gerichte vragen identificeren en bepalen wie deze onderzoeksvragen het beste kan behandelen. Daarmee is de medisch specialist een verbinder in onderzoek die maatschappelijk relevant onderzoek kan uitvoeren en richting kan geven aan een goede onderzoeksinfrastructuur.

In de position paper ‘de medisch specialist in de rol van wetenschapper’ wordt beschreven hoe de Federatie deze sleutelrol van de medisch specialist in het onderzoeksveld wil benutten om te komen tot betere randvoorwaarden voor het doen van onderzoek. Uiteindelijk doel is onderzoeksresultaten sneller naar de klinische praktijk te brengen en de zorg voor de patiënt steeds verder te verbeteren. De belangrijkste knelpunten waar de Federatie mee aan de slag gaat, hebben betrekking op wet- en regelgeving, samenwerking, wetenschappelijke integriteit en financiering.