Onderwerp:

Positie medisch specialist

De maatschappelijke agenda bevat belangrijke doelstellingen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, kostenbeheersing en doelmatigheid. En de samenwerking tussen ziekenhuis en medisch specialist is cruciaal om deze doelstellingen te realiseren. De kernvraag daarbij is: hoe kan de medisch specialist zich zodanig positioneren dat zijn toegevoegde waarde voor de patiënt en de instelling binnen de veranderende context van de medisch specialistische zorg steeds optimaal is en blijft? Dit vraagt om een actieve ondernemende medisch specialist, die ongeacht dienstverband of vrij beroep zijn verantwoordelijkheid neemt en toenemend participeert in de ziekenhuisorganisatie. De Federatie Medisch Specialisten helpt medisch specialisten daarbij.

De toekomstvisie van de Federatie Medisch Specialisten is hierbij essentieel. Deze geeft richting aan de vraag hoe medisch specialisten hun rol en positie in de toekomst zien. Vier thema’s staan centraal: de unieke patiënt en de moderne medisch specialist, richting netwerkgeneeskunde, betrokken bij gezondheid en gedrag, voorop in vernieuwing. Het visiedocument, achtergrondinformatie, filmpjes, powerpointpresentaties en andere relevante informatie vindt u hier.