Onderwerp:

Platform Innovatie

Innovatie is de sleutel om de zorg ook voor de toekomst kwalitatief hoogwaardig en toegankelijk te houden. Maar hoe brengen we innovatie dichter bij de praktijk? Hoe krijgen we meer inzicht in bestaande en nieuwe ontwikkelingen en de mogelijkheden daarvan? Om hier handen en voeten aan te geven, heeft de Federatie een Innovatieplatform opgericht. Om kennis uit te wisselen, elkaar te inspireren en partijen bij elkaar te brengen die gezamenlijk initiatieven kunnen opstarten. Alle leden van wetenschappelijke verenigingen die namens hun organisatie actief zijn op innovatie kunnen aan het platform deelnemen. In principe komt het Platform Innovatie tweemaal per jaar bijeen.

Meer weten?

De eerstvolgende bijeenkomst van het Platform Innovatie is op 18 november 2019. Wilt u meer weten over dit onderwerp of aansluiten bij deze bijeenkomst? Neem dan contact met ons op via raadW&I@demedischspecialist.nl