Onderwerp:

Pakketbeheer en rol Federatie

Het Zorginstituut is een onafhankelijke overheidsinstantie die onder andere de minister van VWS adviseert over de inhoud van het basispakket. Inzichten in de medische wetenschap veranderen en daarmee ook de zorg. Voortdurend worden nieuwe diagnostiek, behandelingen en geneesmiddelen ontwikkeld en ook de vraag naar zorg verandert. Om te zorgen dat de inhoud van het basispakket steeds aansluit bij die ontwikkelingen is het basispakket open omschreven in de wet. Dat houdt in dat het niet is vastgelegd in een gedetailleerde lijst met behandelingen, maar in een aantal criteria waaraan zorg moet voldoen om vergoed te mogen worden. Een groot voordeel van deze open omschrijving is dat nieuwe, effectieve behandelmethodes er automatisch in komen en dat verouderde behandelmethodes automatisch het basispakket verlaten. In sommige gevallen ontstaat de vraag of zorg (nog) tot het basispakket behoort. Dergelijke vraagstukken worden opgepakt door het Zorginstituut. De adviezen van het Zorginstituut kunnen gaan dan ook over verkleining of juist uitbreiding van het basispakket.

Rol Federatie Medisch Specialisten

Gezien het feit dat deze adviezen grote gevolgen kunnen hebben, zijn de Federatie en wetenschappelijke verenigingen actief betrokken bij de totstandkoming van het advies of de betreffende zorg tot het basispakket dient te behoren. Het Zorginstituut verzoekt wetenschappelijke verenigingen om input te geven in het proces om ‘de stand van wetenschap en praktijk’ van de betreffende zorg te bepalen. De Federatie speelt hierin met name een faciliterende rol. Daarnaast reageert de Federatie namens alle wetenschappelijke verenigingen op pakketadviezen, zoals onlangs het advies ‘update werkwijze stand van wetenschap en praktijk’ en het advies inzake het gebruik van het pakketcriterium kosteneffectiviteit.