Onderwerp:

Overstap dienstverband

Een medisch specialist in vrij beroep kan altijd de overstap maken naar dienstverband, en vice versa. Met de invoering van integrale bekostiging hebben ongeveer 500 medisch specialisten dat ook gedaan. Voor medisch specialisten die de overstap willen maken naar dienstverband, heeft de Federatie de aandachtspunten en consequenties op een rij gezet in het rapport ‘De overstap van vrij beroep naar dienstverband’.

Checklist

In het rapport is een checklist opgenomen met welke vragen moeten worden beantwoord om een algemene afweging te maken tussen vrij beroep en dienstverband. Daarnaast worden de fiscale consequenties van het staken van de onderneming en de financiële consequenties van lopende financieringen weergegeven. En is een overzicht gemaakt van welke zaken geregeld moeten worden om een overstap te realiseren.

Vragen

Belangrijke vragen die een medisch specialist zichzelf o.a. moet stellen bij de overstap om in dienstverband te gaan werken zijn:

  1. Wat zijn de consequenties voor mijn netto inkomen?
  2. Wat gebeurt er met de goodwill van mijn praktijkaan¬deel in de maatschap?
  3. Wat gebeurt er met mijn pensioen?
  4. Wat zijn de consequenties indien ik arbeidsongeschikt raak?
  5. Wat zijn de consequenties voor mijn autonomie als medisch specialist?

Het rapport geeft antwoord op deze vragen. U vindt het rapport onder 'Gerelateerde Publicaties' rechts op deze pagina.

Bel ons

Heeft u vragen over een overstap naar dienstverband, of wilt u juist in vrij beroep? Neem dan contact op met ons Kennis- en Dienstverleningscentrum.