Onderwerp:

Optimaal functioneren

Medisch specialisten werken continu aan het verbeteren van hun eigen functioneren. Daarbij blijven ze zich inzetten voor de kwaliteit van de medisch-specialistische zorg naar de maatstaven die in de beroepsgroep en de maatschappij gelden. Dit uitgangspunt heeft geleid tot een integrale aanpak voor het bevorderen van optimaal functioneren van medisch specialisten en het realiseren van een cultuur van ‘lerend verbeteren’.

Wat doet de Federatie Medisch Specialisten?

De Federatie ondersteunt in nauwe samenwerking met de wetenschappelijke verenigingen medisch specialisten bij optimaal functioneren in de praktijk en stimuleert een landelijk uniforme aanpak. In het visiedocument Optimaal Functioneren (2013) zijn aanbevelingen en handvatten opgenomen die medisch specialisten in hun eigen praktijk kunnen toepassen. Er zijn praktische instrumenten ontwikkeld, zoals de leidraad Waarderingssystematiek voor de kwaliteitsvisitaties in 2013, de leidraad IFMS in 2014 en de Leidraad Kwaliteitsvisitatietraining in 2016.