Onderwerp:

Oplossingen administratielast

Administratielast onder medisch specialisten en aios is een groot en urgent probleem.  In het onderzoek dat de Federatie in het kader van (Ont)Regel de zorg in het najaar 2017 onder 3.000 medisch specialisten heeft gedaan, zijn drie oplossingsrichtingen benoemd: ICT/EPD, personele ondersteuning, het schrappen van overbodige regels en het verbeteren van de bestaande registraties.

De Federatie werkt aan een agenda met kansrijke en duurzame oplossingen om de administratielast te verminderen. Daar gaan we graag met u en onze stakeholders mee aan de slag.

We weten ook dat er lokaal initiatieven ontplooid zijn die binnen de drie oplossingsrichtingen passen. De Federatie geeft deze initiatieven een podium en wil daarmee anderen inspireren om te leren van deze lokale voorbeelden. 
Kent u een praktijkvoorbeeld? Laat het ons weten.

Oplossing 1: Betere ondersteuning door ict-systemen, met name het EPD
Een veelgehoorde oplossing is het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van het elektronisch patiëntendossier (EPD) en het eenmalig en eenduidig vastleggen van gegeven die voor meervoudig gebruik moeten dienen.

Voorbeeld uit de praktijk: PLEZIER
In het Radboud UMC zijn artsen de uitdaging aan gegaan om op een andere manier met het EPD aan de slag te gaan, de administratieve lasten te verminderen en tijd terug te winnen. PLEZIER staat voor Patiëntenzorgverbetering, Lastenverlichting En Zorg Innovatie via Epic in het Radboudumc. In dit project trainen dokters hun collega’s. De Nijmeegse aanpak is eenvoudig door andere ziekenhuizen over te nemen. 

Voorbeeld uit de praktijk:  Zorginformatie Palliatief Oncologische Zorg
Het project Zorginformatie Palliatief Oncologische Zorg is een initiatief van het Erasmus MC Kanker Instituut. Het eenduidig vastleggen van de juiste zorginformatie voor meervoudig gebruik leidt tot kwalitatief goede zorg en vermindert administratieve lasten. Op die manier staan de patiënt, het zorgproces en de zorgprofessional centraal. In 2018 wordt het project in de praktijk getest en waar nodig aangepast.  

Oplossing 2: Het afschaffen, verminderen en/of saneren van (onderdelen van) specifieke administratieve handelingen
Een van de meest genoemde oplossingen is het afschaffen van indicatoren, ziekenhuisbrede kwaliteitssystemen en kwaliteitskeurmerken die weinig tot niets zeggen over de daadwerkelijke kwaliteit van zorg of niet bijdragen aan het verbeteren van de zorg.

Geschrapt:
Mede dankzij de activiteiten rondom (Ont)Regel de Zorg schrappen zorgverzekeraars 17 formuleren van de zogenaamde bijlage 2-geneesmiddelen van de Regeling zorgverzekering per 1 maart 2017. Voor de vergoeding gebruiken verzekeraars  formulieren, die de voorschrijvers moeten invullen en door de apotheek controleert en bewaart wordt. Een door apothekers ervaren administratielast. Van de formulieren die overblijven hoeven de meeste niet meer elk jaar te worden ingevuld. Gedurende die drie jaar volstaat alleen een recept van specialist of huisarts. In de praktijk betekent de schrapactie een jaarlijkse reductie van ten minste 250.000 tot 300.000 door de voorschrijver in te vullen formulieren, die de apotheek ook niet meer hoeft te controleren. Welke formulieren worden geschrapt?

Nr. 11 Granulocyt koloniestimulerende factor; 13 Eliglustat; 13 Imiglucerase; 13 Velaglucerase; 27 Erytropoëtine en analoga; 27 Interferon; 31 Miglustat; 50 Ivabradine; 59 Dornase alfa; 61 Romiplostim; 78 Tafamidis; 83 Teriparatide; 94 Eltrombopag; 95 Rivaroxaban; 101 Dabigatran; 101 Apixaban; 103 Edoxaban

Oplossing 3: Meer (personele) ondersteuning 
Medisch specialisten en aios zien een duidelijke oplossing in meer administratieve ondersteuning en uitbreiding van bevoegdheden van secretaresses, verpleegkundigen en poli-assistentes.

Voorbeeld uit de praktijk: Laat het ons weten! 
Kent u een lokaal voorbeeld waar met meer (personele) ondersteuning de administratielast is verminderd? Mail ons uw voorbeeld.