Onderwerp:

Normen

Normen zijn afspraken of voorwaarden waar zorg aan moet voldoen. Dit heeft als doel de kwaliteit van de zorg te handhaven of te bevorderen en transparantie te realiseren. Voor diverse onderwerpen is er grote (politiek maatschappelijke) aandacht in het kader van kwaliteit van zorg: veiligheid, concentratie en doelmatigheid. Dit maakt dat normen in het kader van deze onderwerpen specifieke namen krijgen. Voorbeelden zijn: veiligheidsnormen, volumenormen en normen voor indicatiestelling.