Onderwerp:

Netwerkgeneeskunde

Netwerkgeneeskunde is zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt aanbieden. Het is volgens de Federatie Medisch Specialisten een goede, zo niet de beste manier om Juiste zorg op de juiste plek te realiseren. Niet voor niets is netwerkgeneeskunde een van de vier pijlers van het visiedocument Medisch Specialist 2025

Netwerkgeneeskunde neemt de behoefte van de patiënt als uitgangspunt waarbij verschillende zorgprofessionals in het netwerk op verschillende momenten waarde kunnen toevoegen voor de patiënt. De ene keer is dit een huisarts, diëtist of fysiotherapeut, de andere keer een medisch specialist. Medisch specialisten die werken volgens het principe van netwerkgeneeskunde, dus vanuit een netwerk, zitten idealiter niet meer ‘vast’ aan de muren van één ziekenhuis. Netwerkgeneeskunde is bijvoorbeeld dat medisch specialisten op meerdere locaties werken, soms in de tweede en in de derde lijn. Maar medisch specialisten werken vanuit het principe van netwerkgeneeskunde ook vaker met e-health, en communiceren bijvoorbeeld dus via beeldbellen met hun patiënten en collega’s. 

Bekijk praktijkvoorbeelden van juiste zorg op de juiste plek middels netwerkgeneeskunde.

Multimorbiditeit

Netwerkgeneeskunde werkt vooral goed voor mensen met meerdere aandoeningen. Het aantal mensen met multimorbiditeit neemt toe: meer dan 1 op 10 mensen in Nederland heeft 2 of meer chronische aandoeningen. Bij mensen boven de 75 jaar is dit zelfs 1 op de 2. Deze mensen hebben vaak met meerdere medisch specialisten te maken, hun huisarts, diëtist, fysiotherapeut, revalidatiearts, thuiszorg etc. Hoe beter deze zorgprofessionals samenwerken rondom de patiënt, hoe beter de patiënt geholpen kan worden.

Doelmatig

Netwerkgeneeskunde is niet alleen een middel om juiste zorg op de juiste plek te realiseren omdat het de patiënt centraal zet. Het kan ook doelmatige zorg opleveren: dezelfde, zo niet betere kwaliteit van zorg die minder kost. Een voorbeeld is Claudicationet, een netwerk van vaatchirurgen, huisartsen en fysiotherapeuten rondom patiënten met ‘etalagebenen’, pijn in de benen ten gevolge van een vernauwing of afsluiting van een slagader. Deze patiënten komen via het netwerk snel in contact met een gespecialiseerde fysiotherapeut die hen verder helpt. Dotteren, à 6.000 tot 8.000 euro, met risico op complicaties en vaak nog een tweede keer dotteren tot gevolg, komt veel minder vaak voor. 

Initiatieven

Er is geen landelijke blauwdruk voor juiste zorg op de juiste plek middels netwerkgeneeskunde. De Federatie Medisch Specialisten ziet dat succesvolle initiatieven van netwerkgeneeskunde projecten zijn die lokaal zijn georganiseerd, op initiatief van zorgprofessionals, en in samenwerking en met respect voor elkaars kennis en kunde. De Federatie wil het medisch specialisten makkelijker maken door obstakels weg te nemen die hen weerhoudt om zorg te leveren vanuit een netwerk. Bijvoorbeeld door hen te helpen betere afspraken te maken over financiering en taakverdeling.

Heeft u een voorbeeld van juiste zorg op de juiste plek middels netwerkgeneeskunde? Vul dan dit formulier in.