Onderwerp:

Modernisering van de medische vervolgopleidingen

De medisch specialistische vervolgopleidingen zijn de afgelopen jaren grondig herzien. Een belangrijke wijziging is dat alle specialismen nu competentiegericht opleiden. Daarbij wordt, naast de medisch-inhoudelijke vakbekwaamheid, uitgebreid aandacht besteed aan de zogeheten CanMEDS-competenties communiceren, samenwerken, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionaliteit. Daarmee worden aios voorbereid op de eisen die patiënten en de maatschappij in toenemende mate aan hen stellen. 

Het MMV-project

Het project MMV is tussen 2010 en 2016 opgezet om opleiders, aios en andere betrokkenen te ondersteunen bij de modernisering van de medische vervolgopleidingen. Het project heeft een breed palet aan ondersteuning ontwikkeld, zoals het jaarlijkse MMV-congres, een onderwijskundig netwerk van opleidingsondersteuners, diverse workshops, documenten en good practices.
De Federatie onderhoudt en actualiseert sindsdien de ontwikkelde materialen. Daarnaast organiseert de Federatie sinds 2016 het jaarlijkse MMV-congres en hebben we de website medischevervolgopleidingen.nl ontwikkeld waar aios en opleiders informatie over de medisch specialistische vervolgopleidingen kunnen vinden.

Individualisering van de opleiding

De individualisering van de opleidingsduur maakt het mogelijk om in de praktijk daadwerkelijk competentiegericht op te leiden. Niet een vooraf vastgestelde uniforme opleidingsduur staat centraal, maar relevante ervaring opgedaan voorafgaand aan de opleiding en het tempo waarin de aios zich de benodigde competenties eigen maakt.  Deze omslag heeft grote gevolgen voor opleiders, aios en opleidingsondersteuners. Om hen optimaal te informeren en te helpen bij het individueel opleiden in de dagelijkse praktijk, hebben we diverse ondersteuningsmaterialen ontwikkeld en bijeenkomsten gehouden.

Interne opleidingskwaliteit

Tenslotte besteden opleidingen steeds systematisch(er) zorg aan de bewaking en bevordering van de kwaliteit van hun vervolgopleidingen. Het rapport Scherpbier (2008) voorzag al in indicatoren voor een systeem van interne kwaliteitszorg. In 2015 is een nieuwe versie van dit rapport ontwikkeld met de titel Stimulans voor interne kwaliteitsverbetering van de geneeskundige vervolgopleidingen (Scherpbier 2.0). Doel van dit project was om een eenvoudig systeem van interne kwaliteitszorg voor de geneeskundige vervolgopleidingen te ontwikkelen, dat zo min mogelijk bureaucratie met zich meebrengt en continue interne kwaliteitsverbetering stimuleert. Het systeem moest geschikt zijn voor kleine en grote specialismen, kleine en grote ziekenhuizen en zowel voor individuele instellingen als voor ziekenhuizen in samenwerkingsverbanden en opleidingsregio’s.