Onderwerp:

Medische technologie

De ontwikkelingen van de medische technologie gaan razendsnel. De introductie ervan moet wel veilig gebeuren, want we kennen ook de risico’s. Denk aan de brand in de operatiekamers in Almelo. De vraag is dan ook, hoe kunnen we de risico’s rondom medische technologie beheersen? 

Verantwoordelijkheden

Op initiatief van de Federatie en de wetenschappelijke verenigingen werden de verantwoordelijkheden van medisch specialisten opgetekend in een drieluik over onderhoud en beheer van medische apparatuur, aanschaf en ingebruikname van medische apparatuur en introductie van nieuwe interventies. De ziekenhuizen (NVZ en NFU) hebben een convenant medisch technologie met daarin de verantwoordelijkheden van de raden van bestuur met betrekking tot de medische technologie binnen de instelling.

Doe mee aan het onderzoek implementatie nieuwe interventies

De Federatie Medisch Specialisten onderzoekt samen met de IGJ, NVZ en NFU welke acties anno 2020 op het gebied van medische technologie ondernomen moeten worden. Een eerste stap daarin is een onderzoek naar hoe ziekenhuizen en medisch specialisten concreet omgaan met de leidraad implementatie van 'Nieuwe interventies in de klinische praktijk', die de Federatie in samenwerking met Zorginstituut Nederland opgesteld.
Het Radboudumc is gevraagd het onderzoek uit te voeren en heeft hiervoor een enquête ontwikkeld. Bent u als medisch specialist (al dan niet direct) betrokken geweest bij de implementatie van nieuwe interventies in uw organisatie en/of afdeling? Vul dan de enquête in. 

Convenant Medische Technologie

Op initiatief van de NVZ en NFU is in 2016 het Convenant Medische Technologie (2e versie) opgesteld. Deze is ook onderschreven door Revalidatie Nederland en Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN). Dit convenant richt zich op eindverantwoordelijkheid van raden bestuur in de gehele levenscyclus van medische technologie binnen de instelling van de medisch-specialistische zorg, van invoering en gebruik tot en met de buitengebruikstelling in het zorgproces. In het kader van het actieplan (Ont)Regel de Zorg is aan de ziekenhuizen gevraagd te kijken naar onnodige administratielast die dit convenant door lokale toepassing teweegbrengt.